PRECIZĂRI la Regulamentul de organizare și desfăşurare a Concursului Școlar Național de Biologie „GEORGE EMIL PALADE”, aprobat cu nr. 25104/23.01.2018, valabile pentru anul școlar 2017-2018

I. Graficul de desfășurare și limitele de încadrare a materiei pentru Concursul de Biologie ”G.E. Palade”

Nr. Crt.
Fazele concursului
Perioada
Limite de încadrare a materiei
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
1.
Locală
martie 2018
- se stabilește la nivel local
- se stabilește la nivel local
2.
Județeană/municipiul București
5 mai 2018
- medii de viață din alte zone ale planetei (inclusiv)
- păsări (inclusiv)
3.
Națională
9 iunie 2018
- medii de viață din alte zone ale planetei (inclusiv)
- mamifere (inclusiv)

II. Locul și modalitatea de desfășurare a concursului:

1. Faza locală se desfășoară la nivelul unităților școlare din județ/municipiul București, cu subiecte proprii, în intervalul lunii martie 2018.

2. Faza județeană se desfășoară într-o unitate de învățământ stabilită de inspectorul școlar de biologie din județ/ municipiul București; subiectele vor fi elaborate de către Comisia Centrală a Concursului.

Structura subiectului de concurs este următoarea:
- 40 itemi cu alegere simplă – fiecare item valorează 1 punct – 40 puncte
- 10 itemi cu alegere grupată – fiecare item valorează 2 puncte – 20 puncte
- 10 probleme – fiecare problemă valorează 3 puncte – 30 puncte
- se acordă 10 puncte din oficiu.

3. Faza națională se va desfășura on-line, într-o locație prevăzută cu calculatoare, conexiune la internet și supraveghere video.
Fiecare elev participant va rezolva la calculator subiectul propriu și, la sfârșit, îl va transmite pe adresa Comisiei Centrale, adresă comunicată ulterior.

PROGRAMA DE CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ

CLASA A V-A

I. Laboratorul de biologie – metode și instrumente de investigare a mediului înconjurător
II.Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat (grădină/parc/livadă, pajiște, pădure, ape curgătoare/ ape stătătoare)
 • ecosistem (biotop, biocenoză)
 • factorii de mediu și variația lor
 • specii reprezentative: exemple, adaptările lor la mediul de viață
 • relații între viețuitoare: de hrănire (categorii trofice, lanțuri trofice); de reproducere; de apărare
 • importanța viețuitoarelor pentru natură și om
 • locul omului și impactul său asupra mediului: îngrijirea plantelor cultivate și a animalelor domestice și de companie, prevenirea unor infestări/infectări cu paraziți din mediul apropiat și a degradării mediului
III. Alte medii de viață din țara noastră (peștera, Delta Dunării - Rezervație a Biosferei, Marea Neagră) și din alte zone ale planetei
IV. Grupe de viețuitoare: bacterii, protiste, ciuperci, plante (mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale (spongieri, celenterate, viermi, moluște, artropode, pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) – caractere generale
LUCRĂRI PRACTICE
 • 1. Prezentarea microscopului optic, a lupei (componente, mod de utilizare), a altor instrumente de lucru în laboratorul de biologie și pe teren
 • 2. Studierea unor ecosisteme din apropierea școlii: înregistrarea unor factori abiotici (temperatură, precipitații, curenți de aer) și a unor factori biotici
 • 3. Observarea unor specii reprezentative de plante și animale din mediul de viață apropiat pentru evidențierea caracterelor generale și realizarea unor comparații (plante – animale, ciuperci – plante, vertebrate – nevertebrate, pești – amfibieni – reptile - păsări – mamifere)
 • 4. Realizarea de observații microscopice asupra unor organisme cu ajutorul preparatelor proaspete sau fixate (bacterii fixatoare de azot din nodozităţile leguminoaselor, protiste din ape dulci stagnante, mucegaiuri, alge)
 • 5. Realizarea unor observații de lungă durată pentru evidențierea influenței factorilor de mediu asupra creșterii și dezvoltării unor viețuitoare
Bibliografie:

Toate manualele de biologie pentru clasa a V-a aprobate de MEN, valabile în anul şcolar 2017-2018.

CLASA A VI-A

Noţiuni introductive
 • Medii de viață
 • Diversitatea lumii animale
 • Elemente generale de etologie
I. Alcătuirea generală a unui mamifer
 • De la celulă la organism
 • Funcții de bază ale organismului animal (relație, nutriție, reproducere
II. Caractere generale morfo funcţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare
 • Regnul Protista
 • Protozoare
 • Regnul animal
  • Nevertebrate:
  • Spongieri
  • Celenterate
  • Viermi
  • Moluște
  • Artropode
   Vertebrate:
  • Peşti
  • Amfibieni
  • Reptile
  • Păsări
  • Mamifere
LUCRĂRI PRACTICE
 • Observații asupra diversității lumii animale
 • Observarea microscopică a celulelor şi a țesuturilor animale
 • Observarea macroscopică a organelor şi a organismelor animale
 • Modelarea organelor şi a sistemelor de organe la diverse animale
 • Exerciții de încadrare sistematică a unor animale
 • Completarea fişelor de observații privind comportamentele (alimentar, de apă rare, de reproducere, etc.) animalelor domestice
 • Studiul comportamentului animalelor în captivitate
Bibliografie:

Toate manualele de biologie pentru clasa a VI-a aprobate de MECȘ, valabile în anul şcolar 2014-2015, Lucrări practice de biologie pentru gimnaziu și liceu, Editura Didactica Publishing House, București, 2010, reviste de specialitate

DIRECTOR GENERAL,

MIhaela Tania IRIMIA

INSPECTOR,

Daniel GRIGORESCU