PRECIZĂRI la Regulamentul de organizare și desfăşurare a Concursului Școlar Național de Biologie „GEORGE EMIL PALADE”, aprobat cu nr. 58414/2/10.12.2015, valabile pentru anul școlar 2016-2017

I. Graficul de desfășurare și limitele de încadrare a materiei pentru Concursul de Biologie ”G.E. Palade”

Nr. Crt.
Fazele concursului
Perioada
Limite de încadrare a materiei
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
1.
Locală
martie 2017
- se stabilește la nivel local
- se stabilește la nivel local
2.
Județeană/municipiul București
6 mai 2017
Gimnosperme (inclusiv)
Păsări (inclusiv)
3.
Națională
10 iunie 2017
Angiosperme (inclusiv)
Mamifere (inclusiv)

II. Locul și modalitatea de desfășurare a concursului:

1. Faza locală se desfășoară la nivelul unităților școlare din județ/municipiul București, cu subiecte proprii, în intervalul lunii martie 2017.

2. Faza județeană se desfășoară într-o unitate de învățământ stabilită de inspectorul școlar de biologie din județ/ municipiul București; subiectele vor fi elaborate de către Comisia Centrală a Concursului.

Structura subiectului de concurs este următoarea:
- 40 itemi cu alegere simplă – fiecare item valorează 1 punct – 40 puncte
- 10 itemi cu alegere grupată – fiecare item valorează 2 puncte – 20 puncte
- 10 probleme – fiecare problemă valorează 3 puncte – 30 puncte
- se acordă 10 puncte din oficiu.

3. Faza națională se va desfășura on-line, într-o locație prevăzută cu calculatoare, conexiune la internet și supraveghere video.
Fiecare elev participant va rezolva la calculator subiectul propriu și, la sfârșit, îl va transmite pe adresa Comisiei Centrale, adresă comunicată ulterior.

PROGRAMA DE CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ

CLASA A V-A

Noțiuni introductive
  • Medii de viață
  • Diversitatea în lumea plantelor
  • Laboratorul de biologie. Microscopul optic
I. Alcătuirea general a uneiplante cu flori
  • Celula vegetală (definiție, mărime, forme, alcătuire)
  • Țesuturi vegetale (definiție, enumerare, rol)
  • Organele plantei (definiție, alcătuire externă, tipuri-clasificare simplă, funcții)
  • Planta-organism viu. Ciclul de viață la plante
II. Diversitatea lumii vii
  • Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieții omului)
  • Regnul Plante – muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme (plante mai des întâlnite în viața cotidiană). Se insist pe caracterele generale ale grupelor.
LUCRĂRI PRACTICE
  • Studierea microscopului optic
  • Observații microscopic asupra celulelor şi țesuturilor vegetale
  • Experiențe simple de punere în evidență a rolului țesuturilor (conducător – exemplu, floarea colorată în cerneală, secretor – exemplu, strivirea între degete a petalelor de trandafir/ Frunze mentă)
  • Observații asupra diferitelor tipuri de rădăcini, tulpini, frunze, flori, fructe şi semințe
  • Evidențierea rolului perişorilor absorbanți
  • Evidențierea amidonului în tuberculul de cartof
  • Evidențierea circulației sevei brute (exemplu, ramură de plop în albastru de metilen)
  • Evidențierea fotosintezei (exemplu, prin producerea de amidon în frunză, prin eliminarea de oxigen)
  • Evidențierea respirației la plante (exemplu, determinarea consumului de oxigen, eliminarea dioxidului de carbon)
  • Evidențierea transpirației la plante
  • Studierea germinației semințelor
  • Observații de lungă durată asupra influenței factorilor de mediu a supracreşterii şi dezvoltării plantelor - (fişe de observare individuală)
  • Activități practice de înmulțire vegetativă
  • Observații asupra unor reprezentanți ai bacteriilor, algelor, ciupercilor şi lichenilor
  • Observații asupra plantelor: muşchi, ferigi, gimnosperme-conifere, angiosperme cu importanță alimentară, medicinală, ornamentală, meliferă, textilă, tehnică, lemnoasă.
Bibliografie:

Toate manualele de biologie pentru clasa a V-a aprobate de MECȘ, valabile în anul şcolar 2015-2016, Lucrări practice de biologie pentru gimnaziu și liceu, Editura Didactica Publishing House, București, 2010, reviste de specialitate

CLASA A VI-A

Noţiuni introductive
  • Medii de viață
  • Diversitatea lumii animale
  • Elemente generale de etologie
I. Alcătuirea generală a unui mamifer
  • De la celulă la organism
  • Funcții de bază ale organismului animal (relație, nutriție, reproducere
II. Caractere generale morfo funcţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare
  • Regnul Protista
  • Protozoare
  • Regnul animal
    • Nevertebrate:
    • Spongieri
    • Celenterate
    • Viermi
    • Moluște
    • Artropode
      Vertebrate:
    • Peşti
    • Amfibieni
    • Reptile
    • Păsări
    • Mamifere
LUCRĂRI PRACTICE
  • Observații asupra diversității lumii animale
  • Observarea microscopică a celulelor şi a țesuturilor animale
  • Observarea macroscopică a organelor şi a organismelor animale
  • Modelarea organelor şi a sistemelor de organe la diverse animale
  • Exerciții de încadrare sistematică a unor animale
  • Completarea fişelor de observații privind comportamentele (alimentar, de apă rare, de reproducere, etc.) animalelor domestice
  • Studiul comportamentului animalelor în captivitate
Bibliografie:

Toate manualele de biologie pentru clasa a VI-a aprobate de MECȘ, valabile în anul şcolar 2014-2015, Lucrări practice de biologie pentru gimnaziu și liceu, Editura Didactica Publishing House, București, 2010, reviste de specialitate

DIRECTOR GENERAL,

Alin-Cătălin Păunescu

INSPECTOR GENERAL,

Traian ȘĂITAN