Concursul Școlar Național de biologie ”George Emil Palade”

Ediția a IV-a

martie-iunie 2019

Premiile obținute la etapa națională

Clasamentul final și premiile acordate:

Diplomele de participare pentru toți elevii participanți la etapa națională a Concursului Național ”George Emil Palade” - Ediția a IV - a, diplomele pentru premii și mențiuni acordate de M.E.N., precum și diplomele pentru premiile speciale - acordate de parteneri (Asociația profesorilor de biologie ”Ecoterra”) vor fi transmise prin inspectorii școlari de specialitate, în cadrul Consfătuirilor Naționale pentru biologie, septembrie 2019.

FELICITĂRI tuturor participanților!

Președinte: Traian ȘĂITAN - inspector general M.E.N.
Președinte executiv:Silvia OLTEANU - inspector școlar I.S.J. Prahova