Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2017 - Clasa 6 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Stomacul este:
A. unicameral la iepure
B. nediferențiat la știucă
C. alcătuit din două compartimente glandulare, la păsări
D. puțin încăpător, la mamiferele erbivore.
2. La mamifere, spre deosebire de păsări, există bronhii:
A. dilatate extrapulmonar
B. terminate cu saci alveolari
C. ramificate în plămâni
D. cu rol în schimbul gazos.
3. Referitor la circulaţia mică, este adevărat că:
A. se mai numeşte şi sistemică
B. artera aortă transportă sânge oxigenat la plămâni
C. venele pulmonare aduc sânge cu oxigen la inimă
D. artera pulmonară transportă sânge cu dioxid de carbon la inimă.
4. Globulele albe:
A. transportă oxigen de la plămâni la celule
B. transportă substanţe nefolositoare, de la celule la rinichi, spre a fi eliminate
C. transportă dioxid de carbon de la celule la plămâni, pentru a fi eliminat
D. apără organismul împotriva microbilor.
5. Următoarele celule au prelungiri:
A. celulele epiteliale
B. fibrele musculare striate
C. celulele din creier
D. globulele roşii.
6. Calosoma:
A. are aripi solzoase
B. este un lepidopter
C. are elitre
D. prezintă aripi tari pe partea ventrală a toracelui.
7. Imaginea alăturată reprezintă:
A. formarea unui organism pluricelular
B. două organisme unicelulare care se luptă
C. un organism unicelular care se înmulțește
D. un organism unicelular care se hrănește cu altul.
8. Pagurul:
A. este un celenterat
B. este înrudit cu sepia
C. participă la o simbioză
D. este un parazit.
9. Amfibienii au respiraţie cutanată deoarece:
A. trăiesc în două medii de viață
B. au pielea bogat vascularizată
C. au pielea colorată verde
D. pielea se deshidratează uşor.
10. Musca, spre deosebire de albină:
A. prezintă două perechi de aripi membranoase
B. prezintă picioare articulate
C. are aparat bucal pentru dizolvat şi supt
D. prezintă antene.
11. Sunt caracteristici ale bivalvelor:
A. au organe de simţ bine dezvoltate
B. nu au cap
C. au valvele legate printr-un ligament musculos
D. din ouăle lor ies larve mari.
12. La mamifere, drumul parcurs de o moleculă de oxigen din alveola pulmonară până la țesuturi este:
A. artera pulmonară -> atriul -> ventricul -> aortă -> artere -> arteriole -> capilare
B. vene pulmonare -> atriul drept -> ventricul drept -> aortă -> arteriore -> venule
C. vene pulmonare -> atriul stâng -> ventricul stâng -> aortă -> artere -> arteriole -> capilare
D. vene pulmonare -> atriul drept -> ventricul drept -> aortă -> arteriore -> venule.
13. Parameciul şi euglena se deosebesc prin:
A. sunt organisme unicelulare
B. prezintă organite de mişcare
C. prezenţa a doi nuclei la parameci
D. prezența vacuolei contractile.
14. Sângele este un tip de:
A. ţesut epitelial
B. ţesut nervos
C. ţesut conjunctiv
D. ţesut muscular.
15. Urina se formează în rinichi şi este eliminată la exterior trecând prin următoarele organe:
A. rinichi-uretere-uretră-vezica urinară
B. rinichi-uretere-vezica urinară-uretră
C. rinichi-uretră-vezica urinară-ureter
D. rinichi-vezica urinară-uretere-uretra.
16. Sistemul locomotor:
A. este alcătuit din muşchi netezi care realizează mişcarea
B. asigură mişcarea ca însuşire fundamentală a lumii vii
C. cuprinde sistemul osos, muscular şi sistemul nervos
D. este prezent doar la mamifere.
17. Numerele din desenul alăturat indică vase de sânge care transportă:
A. 1 şi 3 sânge neoxigenat
B. 1 şi 4 sânge oxigenat
C. 2 şi 3 sânge oxigenat
D. 1 şi 3 sânge oxigenat.
18. Animal homeoterm este:
A. gușterul
B. cangurul
C. caretul
D. aligatorul.
19. Mamifer acvatic fără membre posterioare, este:
A. balena
B. rechinul
C. foca
D. morsa.
20. Au mirosul bine dezvoltat, cu excepţia:
A. somnului
B. anghilei
C. rechinului
D. știucii.
21. Cărăbușul de mai, la fel ca albina, are:
A. doi ochi compuși și trei ochi simpli
B. patru aripi membranoase
C. trei picioare pe fiecare segment al toracelui
D. abdomen segmentat.
22. În inspirație:
A. presiunea din plămâni este mai mare față de presiunea aerului din exterior
B. volumul cutiei toracice scade
C. cutia toracică se ridică
D. la sfârșitul inspirației, pereții alveolelor pulmonare se cutează deoarece acestea se golesc de aer.
23. Protozoarele:
A. pot fi unicelulare sau pluricelulare
B. nu trăiesc decât în ape dulci
C. cele prevăzute cu flageli sunt înrudite cu spongierii
D. au un singur mod de hrănire: heterotrofă.
24. Respirația este:
A. branhială la Limnea și Planorbis
B. cutanee la arahnide
C. traheală la insecte
D. pulmonară la mormoloci.
25. Globulele roșii:
A. se găsesc în compoziția plasmei
B. apără organismul împotriva microbilor
C. sunt mai mari decât globulele albe
D. transportă dioxid de carbon pentru a fi eliminat din organism.
26. În Figura 5 organele numerotate reprezintă:
A. 2 - stomacul glandular
B. 3 - cecumul intestinal
C. 6 - vezica biliară
D. 4 - pipota.
27. Organele numerotate în Figura 5 se caracterizează prin:
A. 2 - este o dilataţie a faringelui
B. 4 - secretă suc gastric
C. 3 - prezintă pereţi musculoşi
D. 5 - conţine bacterii simbionte.
28. Următoarea afirmaţie referitoare la actinie este falsă:
A. are aspect de floare roşie, albastră, galbenă
B. corpul este un polip mobil
C. paralizează prada cu ajutorul celulelor urzicătoare
D. se hrăneşte cu animale marine mici.
29. Este un fluture crepuscular:
A. molia
B. răchitarul
C. lămâiţa
D. nălbarul.
30. Inima de formă pentagonală se întâlneşte la:
A. sarcoptul râiei
B. rac
C. cărăbuşul de mai
D. sepie.
31. În serie animală, separarea orificiului bucal de cel anal se face la:
A. tenie
B. limbric
C. hidră de apă dulce
D. râmă.
32. Viermele de gălbează:
A. este hermafrodit
B. prezintă scolex
C. este un vierme inelat
D. are un sistem respirator bine dezvoltat.
33. O globulă roșie încărcată cu dioxid de carbon va ajunge:
A. în atriul stâng
B. la plămâni
C. în ventriculul stâng
D. în venele pulmonare.
34. Cea mai îndelungată existență pe Pământ o au:
A. insectele
B. celenteratele
C. peştii
D. reptilele.
35. Despre dinți este adevărat că:
A. sunt sudați cu maxilarul la mamifere
B. lipsesc la peștii prădători
C. sunt mărunți și situați pe maxilarul superior la unii amfibieni
D. au margini cornoase la broaștele țestoase.
36. La mamifere, respiraţia:
A. este absentă pe timpul nopţii
B. are rol în producerea de energie
C. necesită prezenţa dioxidului de carbon în atmosferă
D. se mai numeşte inspirație.
37. Asociați celulelor din stratul extern, indicate în fig. 2, rolul îndeplinit:
A. produc sucuri digestive - E
B. emit pseudodode - D
C. asigură sensibilitatea - B
D. asigură paralizarea prăzii - C.
38. În acvariul din laboratorul de biologie există doi peştişori. Câte atrii şi câte ventricule au împreună aceştia?
A. două atrii şi două ventricule
B. două atrii și patru ventricule
C. patru atrii şi patru ventricule
D. patru atrii şi două ventricule.
39. Un animal, cu solzi, îşi foloseşte numai plămânii pentru schimbul de gaze. Cum este clasificat cel mai probabil acest animal?
A. peşte
B. reptilă
C. mamifer
D. amfibian.
40. Animalul din figura alăturată:
A. aparține artropodelor
B. are sistem nervos de tip reticulat
C. prezintă ochi compuși
D. este înrudit cu nautilul.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. Toate glandele anexe ale tubului digestiv:
1. produc secreţii digestive
2. intervin în absorbţia intestinală
3. contribuie la digestia alimentelor
4. sunt localizate în cavitatea abdominală.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
42. Caractere care arată apartenența căpușei la grupul arahnidelor sunt:
1. patru perechi de picioare articulate
2. corp segmentat în cap, torace și abdomen
3. corpul acoperit cu o cuticulă chitinoasă 
4. este un endoparazit.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
43. Vezica înotătoare:
1. este legată printr-un tub de faringe
2. se poate umple cu un gaz numit hidrogen
3. are două compartimente la crap
4. ajută peștele să evite obstacolele.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
44. Tubul digestiv se deschide într-o cloacă la: 
1. broasca de lac
2. șopârla cenușie
3. porumbel
4. rechin.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
45. Toate păsările: 
1. sunt bune zburătoare pentru că au aripi
2. au vezică urinară
3. au forma corpului aerodinamică
4. se înmulțesc prin ouă.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
46. Salamandra este încadrată în grupul amfibienilor datorită: 
1. formei corpului
2. celor patru picioare
3. culorii corpului
4. pielii umede.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
47. Parazitul acţionează asupra gazdei pe următoarele căi:
1. extrage substanţe nutritive din corpul gazdei
2. elimină toxine care afectează gazda
3. lezează unele structuri ale gazdei
4. cei mai mulți omoară gazda la scurt timp după infestare.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
48. Ventilația pulmonară, la homeoterme, presupune:
1. mișcări ale planșeului bucal, la amfibieni
2. trecerea aerului prin plămâni, la păsări
3. inspirație activă, la reptile terestre și acvatice
4. creșterea volumului cutiei toracice.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
49. Sunt amfibieni:
1. tritonul
2. broasca țestoasă
3. salamandra
4. gușterul.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
50. Următoarele afirmații sunt adevărate:
1. somnul este un mare pește oceanic
2. ochii crapului nu prezintă pleoape
3. capul crapului are solzi și se termină cu bot
4. corpul somnului este lipsit de solzi.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.

III. PROBLEME


51. Pe un teren agricol se desfășoară lucrările de primăvară în vederea pregătirii acestuia pentru însămânțare. În 10 m³ de pământ trăiesc 70 de râme, iar după arat au fost tăiate în jumătăți aproximativ egale 40% din cele existente. Asociați caracteristicile morfologice cu cele fiziologice și cu numărul de râme rămase în sol după arat.
  Caracteristici morfologice Caracteristici fiziologice

Nr. râme din sol după arat

A  Respiră prin piele  Piele subțire, umedă, slab vascularizată  98
B  Piele de culoare roșiatică  Corp cilindric nesegmentat  42
C  Câte 4 cheți pe fiecare segment al corpului  Deplasare prin târâre  56
D  Corp cilindric alcătuit din mai multe inele  Respirație cutanată  70

 

A
B
C
D
52. Analizați cu atenție imaginile de mai jos și alegeți varianta corectă, referitoare la:
a. caracteristici ale inimii la vertebrate
b. caracteristici ale circulației sângelui la vertebrate
c. succesiunea grupelor de vertebrate care arată evoluția inimii la acestea:
  a b c
A  Organ musculos, cavitar  Păsări - circulația sângelui incompletă  I- II- III
B Țesut muscular cardiac  Mamifere – circulația sângelui completă  III- I - II
C  Două atrii situate la baza inimii  Amfibieni – circulația sângelui este dublă  II –I- III
D  Două ventricule situate la vârful inimii  Pești – circulația sângelui este închisă  I –III- II

A
B
C
D
53. Ana și Răzvan sunt colegi de clasă şi, în timpul unui test, au avut de alcătuit câte patru enunţuri referitoare la animalele vertebrate. Punctajul s-a stabilit astfel:

  • pentru fiecare enunţ corect - se acordă câte 3 puncte
  • pentru fiecare enunţ greşit - se scade câte 1 punct.

Câte puncte a obţinut Ana, dacă enunțurile ei au fost următoarele:
I. Calul este un animal erbivor nerumegător.
II. Toate vertebratele sunt homeoterme.
III. Toate mamiferele nasc pui vii pe care-i hrănesc cu lapte.
IV. Cea mai mare lungime a tubului digestiv se întâlnește la mamiferele omnivore.

A. 0 puncte
B. 4 puncte
C. 8 puncte
D. 12 puncte.
54. Câte puncte a obţinut Răzvan, dacă enunțurile lui au fost următoarele:
I. Crocodilul, broasca țestoasă, cucul și păstrăvul se înmulțesc prin ouă.
II. Găina și crocodilul de Nil au caracteristici comune, referitoare la sistemul circulator și tegument.
III. La amfibieni, pe toată durata ciclului de viață, respirația este pulmono-cutanee.
IV. Deplasarea prin zbor este caracteristică doar păsărilor, dintre vertebrate.
A. 0 puncte
B. 4 puncte
C. 8 puncte
D. 12 puncte.
55. Imaginea de mai jos reprezintă membrul posterior al iepurelui.
În figura 1, cu cifre (1-4) sunt numerotați mușchii, cu litere (a-c) sunt marcate unghiurile formate de diverse oase ale scheletului.
Pentru a se micșora unghiul notat cu b, trebuie să se:

A. relaxeze mușchiul 2 și să se contracte mușchiul 1
B. contracte mușchiul 3 și să se relaxeze mușchiul 4
C. contracte mușchiul 2 și să se relaxeze mușchiul 1
D. relaxeze mușchiul 3 și să se contracte mușchiul 4.
56. Imaginea de mai jos reprezintă membrul posterior al iepurelui.
În figura 1, cu cifre (1-4) sunt numerotați mușchii, cu litere (a-c) sunt marcate unghiurile formate de diverse oase ale scheletului.
Urmăriți saltul realizat de iepure în fig. nr. 2. Identificați și comparați unghiurile a și c în cele trei poziții:

A. a este mai mic în II decât în I
B. c este mai mic în III decât în I
C. a este mai mare în III decât în II
D. c este mai mare în II decât în I.
57. Analizând craniile din imaginea alăturată determinați varianta de răspuns pentru care toate căsuțele din tabel sunt corect completate.

 Regimul de hrană corespunzător dentiției  Craniile cu incisivi pe mandibulă și pe maxilar  Craniile care au canini
A.  1 și 2 carnivore; 3 și 4 erbivore 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
B.  1 și 3 carnivore; 2 și 4 erbivore rumegătoare 1, 2, 3, 4 1, 2
C.  1 și 2 omnivore; 3 și 4 erbivore 1, 2 1, 2, 4
D:  1 și 2 carnivore; 3 erbivor rumegător; 4 erbivor nerumegător 1, 2, 4 2, 4, 1

A
B
C
D
58. Priviți cu atenție pasărea din imaginea de mai jos și precizați:
a. grupa de păsări din care face parte
b. păsări înrudite cu aceasta

c. caractere generale ale grupei de păsări din care face parte.
  a b c
A.   Scurmătoare  Găina, potârnichea, rața  Are vedere binoculară
B.   Înotătoare  Barza, flamingo, cocostârcul  Degete unite prin membrană interdigitală
C.  Înotătoare  Gâsca, lebăda, pelicanul  Formă hidrodinamică a corpului
D.  Alergătoare   Emu, kiwi, nandu  Aripi bine dezvoltate

A
B
C
D
59. Alege asocierea corectă dintre animal, caracteristica structurală și caracteristica funcțională a acestuia dintre variantele de mai jos:

Animal Caracteristică structurală Caracteristică funcțională
A Brotăcel Piele subțire, uscată și bine vascularizată Respirație pulmono-cutanee
B Gușter Mandibula formată din două jumătăți unite printr-un ligament elastic Circulație dublă, incompletă
C Ornitorinc Membre cu degete unite prin membrană interdigitală Circulație dublă, completă
D Liliac Are oase pneumatice Temperatura corpului este constantă
A
B
C
D
60. Într-o probă de laborator s-au identificat 80 de orificii la animalele existente. Stabiliți câți oxiuri conține proba, dacă în probă au fost numărați 25 de limbrici.
A. 55
B. 30
C. 15
D. 50.