Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2018 - Clasa 5 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Este însușire comună tuturor vertebratelor:
A. se înmulțesc prin ouă;
B. au schelet osos intern cu coloană vertebrală;
C. au temperatura corpului variabilă;
D. au patru membre.
2. Referitor la pești, următorul enunț este fals:
A. au corpul acoperit cu solzi;
B. se înmulțesc prin ouă;
C. au temperatura corpului constantă;
D. respiră prin branhii.
3. Relaţia din imaginea alăturată este de tip:
A. simbioză;
B. prădătorism;
C. comensalism;
D. concurenţă.
4. Pentru a fi protejat de ger, ursul polar prezintă următoarele adaptări:
A. blană transparentă, motiv pentru care pare albă;
B. piele neagră, cu două straturi groase de blană;
C. mirosul bine dezvoltat;
D. gheare lungi, ascuţite şi curbate.
5. Este o adaptare a cămilei la deplasarea pe nisip: 
A. cocoaşa plină cu grăsime;
B. tălpi late, cu câte patru degete acoperite de o unghie;
C. urechi mici şi căptuşite cu blană;
D. picioare lungi şi musculoase.
6. Reprezintă adaptare la mediu a plantelor din savană:
A. depozitarea unor cantităţi mari de apă în frunză;
B. rădăcini superficiale în cazul arborilor şi arbuștilor;
C. frunzele mici, uneori acoperite cu ceară;
D. uscarea părţii situate deasupra solului care intensifică evaporarea apei.
7. Plantele carnivore prezintă:
A. rădăcini de dimensiuni mari;
B. frunze transformate în capcane;
C. frunze pergamentoase;
D. tulpină lemnoasă. 
8. Orhideele sunt plante:
A. tericole;
B. inferioare;
C. agăţătoare;
D. epifite.
9. Meduzele sunt:
A. celenterate;
B. spongieri;
C. viermi;
D. artropode.
10. Tuberculoza este o boală produsă de:
A. o ciupercă;
B. un virus;
C. o bacterie;
D. un vierme parazit.
11. Factorul abiotic care determină stratificarea pe verticală a pădurii tropicale este:
A. solul;
B. apa;
C. temperatura;
D. lumina.
12. Respirația branhială se întâlnește la:
A. șopârla verde;
B. broasca de lac;
C. triton;
D. calcan.
13. Uliul din imaginea alăturată este un:
A. descompunător;
B. consumator fitofag;
C. consumator zoofag;
D. consumator omnivor.
14. Cele mai simple animale nevertebrate sunt:
A. celenteratele;
B. spongierii;
C. artropodele;
D. moluștele.
15. Reprezentanții nevertebratelor din biocenoza unui lac sunt:
A. nuferi, trestii, scoici, crapi;
B. crapi, broaște, viermi, lintiță;
C. viermi, melci, scoici, țânțari;
D. țânțari, melci, scoici, brădișor.
16. Alegeți varianta corectă referitoare la imaginea alăturată:
A. metamorfoză completă: 2 – 1 - 3 – 4;
B. metamorfoză incompletă: 1 – 4 – 3 - 2;
C. metamorfoza unei insecte: 1 – 4 – 3 - 2;
D. metamorfoza unui arahnid: 1 – 4 – 3 - 2.
17. Dacă, pe 10 august, temperatura apei era de 18,5 oC și a crescut constant cu câte 1,5 oC zilnic, ce valoare atinge pe 17 august:
A. 22 oC;
B. 25,5 oC;
C. 30 oC;
D. 29 oC.
18. Producători din Delta Dunării sunt:
A. glicina, feriga, trestia, papura;
B. salcia, plopul, nufărul, lintița;
C. salcia, tuia, nufărul, papura;
D. plopul, arinul, orhideea, nufărul.
19. Reprezintă adaptări la mediul de viață acvatic:
A. corpul aerodinamic al organismului a;
B. membrele posterioare mai lungi și pliate în Z la organismul notat cu d;
C. penaj impermeabil al organismului notat cu e;
D. respirație branhială la organismul notat cu f.
20. Câte organisme din imagine au oase pneumatice:
A. trei;
B. două;
C. patru;
D. șase.
21. Între vâsc și stejar se stabilește o relație de:
A. neutralitate;
B. parazitism;
C. semiparazitism;
D. simbioză.
22. Ursul polar și ursul brun au în comun:
A. biotopul;
B. aceleași surse de hrană;
C. talia masivă;
D. adaptările la mediul de viață.
23. Deșertul cald și deșertul rece au în comun:
A. o varietate mare de viețuitoare;
B. temperaturi constante ziua și noaptea;
C. precipitații distribuite uniform tot anul;
D. animale adaptate la mediu prin homocromie.
24. Animalul din figură se înrudește cu:
A. delfinul;
B. tritonul;
C. crabul;
D. somnul.
25. Sunt caractere generale ale grupei din care face parte animalul reprezentat în figura alăturată, cu excepția:
A. sunt homeoterme;
B. au corp acoperit cu un înveliș rigid din solzi cornoși;
C. membrele scurte, pot lipsi;
D. deplasarea terestră se face prin târâre.
26. Bacteriile saprofite sunt importante pentru că:
A. igienizează mediul;
B. generează boli;
C. se transformă în spori;
D. își produc hrana prin mecanisme proprii.
27. Micorizele sunt asociaţii între:
A. bacterii şi plante;
B. rădăcinile plantelor leguminoase şi ciuperci;
C. rădăcinile unor arbori şi ciuperci;
D. alge şi ciuperci.
28. Pigmentul albastru, alături de clorofilă, apare la:
A. unele bacterii;
B. alge verzi;
C. bacterii saprofite;
D. cleiul pământului.
29. Conțin clorofilă:
A. cianobacteriile;
B. mucegaiul verde-albăstrui;
C. șopârla verde;
D. broasca de lac.
30.

Alegeţi asocierea corectă a organismelor din aceeași categorie trofică, prezente în cele două lanțuri trofice:


A. lăcustă – pește;

B. șoarece – crustacei;

C. șarpe - algă;

D. vultur – balenă.

31. Factor fizic care influențează distribuția florei și faunei este:
A. temperatura aerului;
B. cantitatea de CO2;
C. solul;
D. sărurile minerale.
32. Sunt bacterii folositoare, cu excepția unora dintre cele care:
A. produc oțetirea vinului;
B. produc spori;
C. contribuie la prepararea murăturilor;
D. fixează azotul atmosferic.
33. Omul nu poate afecta ecosistemul marin prin:
A. pescuitul excesiv;
B. deversarea rezidurilor petroliere;
C. activități de ecologizare;
D. eșuarea unor vase.
34. Pădurea amazoniană (jungla) se caracterizează prin:
A. hrană insuficientă;
B. luminozitate redusă;
C. specii puține;
D. cantitate mică de apă.
35. Sunt adevărate enunțurile despre plantele din deșerturile calde, cu excepția:
A. au rădăcini lungi;
B. au frunze sub formă de spini;
C. acumulează aer în diverse părți ale corpului;
D. acumulează apă în diverse părți ale corpului.
36. Despre cârtiță este adevărat că:
A. are corpul acoperit cu blană cenușie, catifelată;
B.  consumă râme, furnici și păianjeni;
C. este nevertebrat subteran;
D. sapă galerii cu ajutorul membrelor posterioare.
37. Sunt moluște cefalopode:
A. melcul de livadă, caracatița;
B. scoica de lac, sepia;
C. caracatița, sepia;
D. limaxul, melcul de livadă.
38. Este relaţie favorabilă ambelor specii:
A. parazitismul;
B. simbioza;
C. prădătorismul;
D. concurenţa.
39. Organisme unicelulare acvatice sunt, cu excepția:
A. amiba;
B. euglena;
C. parameciul;
D. mătasea broaștei.
40. Dintre organismele enumerate este consumator secundar:
A. stejarul;
B. căprioara;
C. omida;
D. lupul.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. Imaginea alăturată reprezintă un lanț trofic deoarece:
1. cuprinde trei categorii trofice importante;
2. producătorul preia substanțele organice din sol;
3. buburuza este un consumator terțiar;
4. hrana circulă de la producător printr-un lanț de consumatori.

A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
42. Adaptările care favorizează migrația păsărilor din Delta Dunării sunt:
1. forma hidrodinamică a corpului;
2. mușchii pectorali bine dezvoltați;
3. puful moale și des;
4. prezența aripilor.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
43. Asociază exemplele de animale tipului corespunzător de relaţie:
1. rechin, peşte pilot - comensalism;
2. păianjen, muscă - prădătorism;
3. căpuşă, câine - parazitism;
4. hienă, zebră – neutralism.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
44. Vegetaţia din deşerturile calde cuprinde plante adaptate să reziste perioade îndelungate fără apă, prin:
1. rădăcinile lungi;
2. lipsa frunzelor;
3. acumularea apei în diferite organe;
4. ciclul de viaţă scurt.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
45. Sunt caractere generale ale amfibienilor:
1. trăiesc în apă și pe uscat;
2. se înmulțesc prin ouă din care ies pui complet dezvoltați;
3. respiră prin piele și plămâni;
4. au corpul acoperit cu o piele solzoasă.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
46. Alegeți asocierile corecte:
1. triton – amfibian;
2. sturion - pește;
3. broasca țestoasă - reptilă;
4. salamandra – reptilă.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
47. Temperatura corpului este constantă la:
1. ciocănitoare;
2. porc mistreț;
3. urs;
4. cârtiță.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
48. Despre arahnide sunt adevărate afirmațiile:
1. au corpul format din cefalotorace și abdomen;
2. au 5 perechi de picioare articulate;
3. majoritatea au patru perechi de ochi simpli (oceli);
4. au respirație branhială și traheală.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
49. Într-o pajiște de stepă trăiesc numeroase animale, cu excepția:
1. lăcuste, greieri, buburuze;
2. vrabie, prepeliță, ciocârlie;
3. popândău, șoarece de câmp, iepure;
4. râs, urs, capra neagră.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
50. Migraţia:
1. este o adaptare întâlnită la unele specii de animale din savană;
2. are loc în anotimpul secetos;
3. caracterizează antilopele-gnu, zebre, gazele;
4. are loc în anotimpul ploios la carnivorele din savană.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte.

III. PROBLEME


51. Se dă textul: „…viaţa nu se desfăşoară în principal pe sol, ci printre frunzele ce formează coronamentul, unde trăiesc aproximativ 70-90% din vieţuitoare - maimuţe, brotaci, şopârle, păsări, şerpi, leneşi şi feline mici. În pofida umbrei cvasipermanente, solul pădurii constituie o parte importantă a ecosistemului forestier, aici fiind prezente ciupercile şi microorganismele. Multe specii conlucrează, de exemplu, unele plante oferă adăpost şi hrană furnicilor. În schimb, furnicile le protejează de alte insecte, care ar vrea să se hrănească cu frunzele lor.”
Alegeți varianta corectă, rezolvând cerințele de la punctele a), b) și c), precizând:
a) ecosistemul natural;
b) doi factori ai biotopului;
c) doi factori ai biocenozei
d) relațiile: plante – insecte care se hrănesc cu frunze și plante - furnici.
a) b) c) d)
A pădurea de foioase solul și microorganismele brotaci, șerpi  relații trofice - prădătorism
B pădurea de amestec solul și umiditatea redusă maimuțe, copaci relații de apărare - simbioză
C pădurea de conifere aerul și lumina ciuperci, furnici relații de neutralitate – relații de apărare
D pădurea tropicală solul și umbra cvasipermanentă păsări, feline relații trofice - simbioză
A
B
C
D
52. Se dau următoarele animale: mistreț, râs, cercopitec, porc, pisică, dihor, vacă, liliac, cal, cârtiță, arici, lup, câine, gorilă, jder. Stabilește numărul animalelor carnivore, omnivore și erbivore.
A. 4 carnivore, 6 omnivore, 2 erbivore;
B. 6 carnivore, 4 omnivore, 2 erbivore;
C. 5 carnivore, 5 omnivore, 3 erbivore;
D. 8 carnivore, 4 omnivore, 1 erbivor.
53. Ana și Raluca sunt colege de clasă și în timpul unui test au avut de alcătuit 4 enunțuri referitoare la lanțul trofic. Punctajul s-a stabilit astfel:
- pentru fiecare enunț corect – se acordă câte 3 puncte
- pentru fiecare enunț greșit – se scade  câte 1 punct
    Câte puncte a obținut Raluca, dacă enunțurile ei au fost următoarele:
  1. În lanțul trofic hrana circulă într-un singur sens.
  2. Un lanț trofic are un număr variabil de verigi, acestea reprezentând categorii trofice diferite.
  3. Într-un lanț trofic hrana trece de la organismele zoofage la organismele fitofage.
  4. Lanțurile trofice sunt legate prin organisme comune formând rețele trofice.
A. 0 puncte
B. 4 puncte
C. 8 puncte
D. 12 puncte
54. Într-o excursie la marginea localității, în apropierea unei bălți, elevii clasei a V-a au avut de identificat algele din zona respectivă. Stabiliți următoarele:
a) algele care pot fi observate;
b) modul lor de hrănire;
c) mediul lor de viață;
d) alcătuirea corpului.
a. b. c. d.
A. Alge roșii heterotrof mări tal pluricelular
B. Mătasea broaștei autotrof ape dulci tal pluricelular
C. Alge brune autotrof apă sărată tal unicelular
D. Verzeala zidurilor saprofit locuri umede tal pluricelular
A
B
C
D
55. Biocenoza unui lac conține, printre alte organisme, și 1.500 de trestii, 100 broaşte, 1.000 de plante de săgeata-apei, 100 de crapi, 10.000 de lintiţe, 200 de nuferi, 35 de somni, 560 de indivizi de brădişor și 455 de caraşi. Alegeți varianta corectă, rezolvând cerințele de la punctele a), b) și c):
a) numărul de organisme care respiră prin branhii;
b) numărul de producători;
c) numărul de organisme care sunt consumatori.
a) b) c)
A 590 13260 690
B 690 14260 655
C 490 12700 590
D 655 3260 1250
A
B
C
D
56. La un concurs pe teme de biologie se cere elevilor de clasa a V-a, pe baza noțiunilor învățate despre alge, să alcătuiască un minieseu de trei fraze cu titlul ”Importanța algelor”. Alegeți varianta corectă referitoare la termenii care pot fi folosiți în alcătuirea minieseului:
A. îngrășământ natural, medicamente, cosmetică, oxigen, hrană;
B. descompun cadavrele, humus, azot, nodozități, simbioză;
C. hrană, fixarea solului, amidon, celuloza, rășină;
D. refugiu, flori, fructe, cărbune, relaxare.
57. În urma unei furtuni pe mare este afectată populația de scoici. Din populația de 1200 scoici, jumătate din ele sunt afectate, având valve ciobite, rupte. Din jumătatea afectată, 50 % aveau o valvă distrusă, iar restul de 50 % aveau ambele valve distruse. Precizați:
a) un animal înrudit cu scoica;
b) câte valve de scoici sunt afectate la nivelul întregii populații de scoici;
c) un producător din ecosistemul prezentat în problemă.
a) b) c)
A crabul 1000 alge roșii
B melcul de livadă 300 alge verzi
C caracatița 900 alge brune
D midia 600 iarba de mare
A
B
C
D
58. Andrei a primit ca temă să realizeze patru enunțuri despre adaptări ale animalelor la mediul de viață. Dacă sunt corecte primește trei puncte, iar dacă sunt false pierde un punct. Alege răspunsul corect privind punctajul obținut:
1. În deşert, animalele se adăpostesc în timpul zilei.
2. Căldura corpului este păstrată de blana deasă şi penajul umflat.
3. Foca se mai numeşte şi viţel de mare.
4. Corpul balenei este aerodinamic.
A. 4 puncte
B. 8 puncte
C. 12 puncte
D. 0 puncte
59. Observați animalele din imaginile de mai jos și alegeți varianta corectă din tabel, rezolvând cerințele:
a) recunoașteți animalele din imagini precizând pentru fiecare denumirea corespunzătoare;
b) cărui grup de animale îi aparține fiecare reprezentant;
c) care este mediul de viață la care sunt adaptate aceste animale.
a) b) c)
A Figura 1 - crap pește cartilaginos acvatic
B Figura 2 - triton reptile terestru
C Figura 3 - ciocănitoare păsări terestru
D Figura 4 - cârtiță mamifer subteran

A
B
C
D
60. Alegeți varianta corectă, rezolvând cerințele de la punctele a), b) și c):
a) alegeți o caracteristică a animalului din imaginea indicată;
b) grupa din care face parte organismul indicat;
c) precizați o adaptare la mediul de viață.
a) b) c)
A 1 - se hrănește cu purici de plante insectă colorație de camuflaj
B 2 - respiră prin piele reptilă colorație asemănătoare cu a mediului
C 3 - formă aerodinamică a corpului vertebrat acvatic respiră prin branhii
D 4 - corp acoperit cu blană mamifer culoare asemănătoare cu a mediului

A
B
C
D