Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2019 - Clasa 5 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Este caracteristică a viețuitoarelor troglobionte:
picioarele scurte și groase;
ochii bine dezvoltați;
lipsa pigmentației;
aripile bine dezvoltate.
2. Nu intră în componența biocenozei:
bradul;
bacilul Koch;
ursul;
lumina.
3. Plante cățărătoare din parc sunt:
petunii, mușcate;
trifoi, castani;
iederă, glicină;
liliac, gura leului.
4. Amfibieni din pădurea de conifere sunt:
brotăcelul, șopârla;
cocoșul de munte, pițigoiul de brădet;
tritonul, broasca roșie de munte;
vipera, șopârla de munte.
5. În pajiștea alpină, biocenoza este reprezentată de:
colilie, pir, hârciog, dihor;
pin, zadă, șoarece vărgat, forfecuță;
ienupăr, sângele-voinicului, marmotă, acvila de munte;
țepoșică, floare de colț, prepeliță, ciocârlie.
6. Organismele care își produc hrana utilizând energia luminii se numesc:
consumatori;
producători;
zoofagi;
fitofagi.
7. Reprezintă adaptare a nufărului la mediul acvatic:
tulpina lungă care nu este fixată;
frunzele lățite și subțiri;
spațiile cu apă pentru a pluti;
florile mici, albe.
8. Protozoarele sunt organisme:
care fac fotosinteză, de regulă;
pluricelulare, majoritatea;
reprezentate de bacterii;
care se deplasează cu ajutorul flagelilor, cililor sau pseudopodelor.
9. Sunt reptile:
broasca țestoasă, salamandra, șopîrla cenușie;
crocodilul, gușterul, șarpele de casă;
broasca râioasă, brotăcelul, tritonul;
salamandra, șarpele boa, crocodilul.
10. Plantele din savană s-au adaptat la variația precipitațiilor prin formarea:
unui sistem radicular profund și ramificat;
de frunze mari și aspre;
de frunze mici și cărnoase;
unui sistem radicular superficial.
11. Este caracteristică structurală comună albinei și cărăbușului de mai:
existența ochilor simpli;
aparat bucal adaptat pentru supt;
aripi membranoase;
deplasarea prin zbor.
12. Giardia și euglena verde au ca element comun:
numărul de nuclee;
mediul de viață;
formațiuni cu clorofilă;
prezența flagelilor.
13. Specia introdusă accidental care a modificat rețeaua trofică a Mării Negre este:
meduza de curent rece;
rapana;
midia;
crabul de piatră.
14. Trăiește doar în ape dulci:
păstruga;
sardina;
linul;
calcanul.
15. Este o caracteristică a plantelor epifite:
au până la 250 m lungime;
se fixează pe rădăcina sau pe tulpina altor plante;
se înrădăcinează pe scoarța sau pe ramurile copacilor;
descompun materia organică.
16. Animalele arboricole au caracteristic:
membrana interdigitală;
degete opozabile;
forma corpului hidrodinamică;
coadă scurtă.
17. Despre alge este adevărat că:
sunt independente de mediul acvatic;
sunt exclusiv pluricelulare;
au pigmenți fotosintetizatori;
sunt procariote.
18. Solanina este:
o plantă;
o insectă;
o substanță toxică;
un ecosistem terestru.
19. Drojdia de bere:
este pluricelulară;
are clorofilă;
se reproduce doar sexuat;
produce fermentația alcoolică.
20. Sunt procariote:
algele roșii;
mușchii;
bacteriile;
lichenii.
21. Otrățelul de baltă:
este o insectă fitofagă;
este un lichen parazit;
se hrănește cu animale mici;
este un arbust din Delta Dunării.
22. Plantele au drept caracteristică:
se înmulțesc doar prin semințe;
trăiesc doar în mediul terestru;
au pigmenți fotosintetizatori;
au hrănire heterotrofă.
23. Este adevărat despre ferigi:
corpul lor se numește tal;
înfloresc primăvara devreme;
produc spori;
au frunze simple, răsucite.
24. Este conifer cu frunze căzătoare:
tisa;
bradul;
zada;
molidul.
25. Despre protiste este adevărat că:
amiba se deplasează cu ajutorul cililor;
parameciul se hrănește cu ajutorul pseudopodelor;
mucegaiul alb are tal unicelular;
euglena verde se hrănește atât autotrof, cât și heterotrof.
26. Stratificarea pe verticală a plantelor dintr-o pădure este determinată de:
distribuția inegală a luminii;
competiția pentru polenizatori;
vârsta plantelor din pădure;
creșterea inegală a plantelor.
27. George Emil Palade:
a fost un fizician renumit;
a pus bazele neurologiei;
a descoperit insulina;
a obţinut premiul Nobel.
28. În zona abisală a Mării Negre trăiesc:
delfinul;
câinele de mare;
salata de mare;
bacterii.
29. Fluturele din imaginea alăturată (Molia împărat) prezintă ca mijloace de apărare:
„praful” toxic pentru prădători care-i acoperă aripile;
desenele ce imită ochii unui animal mare;
zborul rapid pentru a-şi păcăli urmăritorii;
producerea de substanțe cu miros înţepător care îl face neatractiv pentru atacatori.
30. Linia laterală este organul de simț care detectează :
adâncimea apei la șerpii acvatici;
mișcările apei la chefal;
vibrațiile la proteul de peșteră;
presiunea aerului la lilieci.
31. Pe solul parcului se găsește o pătură de frunze moarte numită:
biotop;
zooplancton;
litieră;
fitoplancton.
32. Coada-calului este o plantă:
cormofită;
talofită;
briofită;
troglofilă.
33. Pădurile sunt importante pentru mediu deoarece:
furnizează lemn pentru construcţii;
împiedică alunecările de teren;
sunt materie primă pentru industria hârtiei;
constituie locuri de vânătoare deosebit de atractive.
34. Insulele de plaur se formează prin împletirea sedimentelor cu:
rădăcini de papură;
rizomi de săgeata apei;
rădăcini și rizomi de stuf;
rădăcini și tulpini aeriene de stuf.
35. Răşina este:
secretată de arbori din pădurile de conifere;
o plantă din pădurile de foioase;
secretată de arbori din pădurile de foioase;
o plantă din pădurile de conifere.
36. Cel mai probabil, râul din imaginea alăturată:
are apă cu temperatură scăzută;
pentru studiul lui, folosim anemometrul;
viteza apei este mica;
pe fundul apei sunt depuneri de materie organică.
37. Care instrumente din imaginea alăturată pot fi folosite pentru studiul biotopului unui râu?
1, 4 şi 5;
3 şi 5;
2 şi 5;
1, 2, 3 şi 4.
38. Despre organismul din figura alăturată se poate afirma că:
este înrudit cu tenia;
se deplasează cu ajutorul pseudopodelor;
se hrăneşte heterotrof;
produce boala numită malaria.
39. Despre organismul din figura alăturată se poate afirma că:
produce substanţe cancerigene care trec în alimentul pe care se dezvoltă;
produce penicilină;
se dezvoltă pe pereţi, formând igrasia;
se hrăneşte heterotrof parazit.
40. Deșerturile calde și reci au în comun:
animale adaptate la mediu prin tălpi mari cu gheare ascuțite;
număr redus de specii de plante;
animale cu talie mica și urechi mari;
animale cu talie mare și strat de grăsime.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. Albinele sunt insecte sociale deoarece:
1. trăiesc în familii;
2. sunt agenți polenizatori;
3. comunică între ele prin dansuri;
4. se hrănesc cu polen și nectar.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
42. Peșterile sunt ecosisteme naturale subterane. În biocenoza acestora se găsesc viețuitoare:
1. la care antenele sunt alungite;
2. care au corpul slab pigmentat;
3. la care a dispărut ritmul nictemeral;
4. care produc hrană prin chemosinteză.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte; C - dacă 2 şi 4 sunt corecte; D - dacă 4 este corect; E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
43. Descompunătorii:
1. sunt bacterii sau ciuperci;
2. pot lipsi dintr-un ecosistem;
3. pot influența fotosinteza;
4. sunt organisme pluricelulare.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
44. Mătreața bradului:
1. trăiește parazit pe ramurile foioaselor;
2. prin dezvoltare excesivă devine dăunător;
3. crește mai ales pe arborii tineri;
4. este un lichen care se dezvoltă pe arborii de conifere.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
45. Majoritatea protozoarelor, ca și algele:
1. pot fi unicelulare sau pluricelulare;
2. trăiesc în medii acvatice, umede;
3. sunt autotrofe și heterotrofe;
4. sunt organisme protiste.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
46. Sunt ciuperci parazite:
1. tăciunele porumbului;
2. mucegaiul alb;
3. rugina grâului;
4. ciuperca Penicillium sp.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
47. Piele subțire, umedă și vascularizată se întâlnește la următoarele vertebrate:
1. salamandră;
2. râmă;
3. proteu;
4. șopârlă.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
48. Pădurea tropicală se caracterizează prin:
1. vegetație luxuriantă;
2. animale viu colorate și gălăgioase;
3. prezența lianelor;
4. prezența șerpilor constrictori.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
49. Gimnospermele ca și angiospermele:
1. au semințe închise în fruct;
2. au fructe false numite conuri;
3. sunt erbacee sau lemnoase;
4. se înmulțesc prin semințe.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
50. Investigarea factorilor abiotici se face folosind:
1. determinatoare și atlase;
2. anemometru și pluviometru;
3. binoclu și fileu entomologic;
4. termometru și barometru.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte

III. PROBLEME


51. Sunt corecte variantele referitoare la ecosistem – animal – adaptare la mediu, cu excepția:
  Ecosistem Animal Adaptare la mediu
A baltă barză membrana interdigitală care unește baza degetelor
B pajiște de stepă prepeliță prezintă culoare de camuflaj
C râu chișcar parazitează diferiți pești
D pajiște alpină capra neagră hibernează în timpul iernii
A
B
C
D
52. Biocenoza unui lac conține, printre alte organisme, și 1.500 de trestii, 100 broaşte adulte, 1.000 de plante de săgeata-apei, 10.000 de lintiţe, 200 de nuferi , 560 de indivizi de brădişor, 100 de crapi, 455 de caraşi şi 35 de somni. Stabiliţi:
a. numărul de organisme care respiră prin branhii; 
b. numărul de producători;
c. numărul de organisme care sunt consumatori.
  a b c
A 590 13260 690
B 690 14260 655
C 490 12700 590
D 655 3260 1250
A
B
C
D
53. Alegeți varianta corectă răspunzând cerințelor care fac referire la ecosistemele în care trăiesc animalele din imaginile de mai jos:
a. factori abiotici caracteristici ecosistemului din care face parte
b. adaptări la condițiile de mediu
c. modificări ale ecosistemului din care face parte datorate activității omului
  a b c
A 1 - precipitații crescute 1 - canini bine dezvoltați defrișări masive - reducerea habitatului
B 2 - lumină puternică tot timpul anului 2 - modificarea culorii blănii în funcție de anotimp emisii de dioxid de carbon - încălzirea globală
C 1 - sol brun - roșcat 1 - văzul și gustul bine dezvoltate supraexploatarea - diminuarea resurselor de hrană
D 2 - temperatura foarte  scăzută 2 - blană transparentă poluarea mediului - topirea ghețarilor

A
B
C
D
54. Analizează cu atenție imaginile de mai jos și alege varianta corectă în legătură cu cerințele:
a. asociere corectă dintre imagine și numele viețuitoarei;
b. regnul din care fac parte vieţuitoarele din imagini;
c. o caracteristică structurală a viețuitoarei din imagine și rolul acesteia.
  a b c
A 1 - euglena verde 1. Protista  1 - flagel – deplasare prin târâre în mediul acvatic
B 2 - gălbiori 2. Monera 2 - miceliu – cu rol de susținere a lamelelor cu spori
C 3 - grâu 3 - Fungi 3 – tulpină = pai – susține frunzele, florile şi fructele
D 4 - vulpea de deșert 4 - Animale  4 - urechi cu pavilioane mari – reducerea temperaturii corpului

A
B
C
D
55. Viețuitoarele din imagini trăiesc într-un lan de grâu. Alegeți un singur răspuns corect din variantele propuse:
a. lanț trofic care include viețuitoarele din imaginile 1-3;
b. categoria trofică din care fac parte viețuitoarele din imaginile 1-3;
c. o caracteristică structurală a fiecărui organism din imaginile 1-3.
  a b c
A 1-2-3 2 – consumator zoofag 3 - corp acoperit cu pene, fulgi și puf
B 3-2-1 3 – consumator secundar 2 – deplasare prin salturi
C 1-2-3 1 - producători 3 – forma corpului aerodinamică
D 2-1-3 1 - producători 1 – face fotosinteză

A
B
C
D
56. Ioana se pregătește să participe la un concurs de biologie. Ea repetă noțiunile referitoare la pădurea tropicală, formulând enunțuri despre aceasta.
1. În pădurea tropicală se întâlnesc numeroși arbori înalți, precum baobabul.
2. Șerpi constrictori, ca șarpele boa de smarald, produc un venin foarte puternic cu care își omoară prada.
3. Păsările colibri și papagalii au penajul viu colorat și emit ultrasunete pentru a comunica.
4. Factorul abiotic care determină stratificarea pe verticală a vegetației este lumina.
Câte enunțuri corecte a formulat Ioana?
0
2
3
1
57. Observați animalele din imaginile de mai jos și alegeți varianta corectă A, B, C sau D din tabel, rezolvând cerințele:
a) recunoașteți animalele din imagini precizând pentru fiecare denumirea corespunzătoare;
b) grupul de animale căruia îi aparține fiecare reprezentant;
c) ecosistemul în care trăiesc;
d) o caracteristică de adaptare la mediul de viață.
  a) b) c) d)
A 1 – somnul pești osoși cursul superior al râului pește răpitor
B 2– șopârla verde reptile parcul pielea acoperită cu solzi
C 3 - prepelița păsări pajiștea alpină colorit asemănător mediului
D 4 - mistrețul mamifere pajiștea de stepă animal carnivor

A
B
C
D
58. Alegeți varianta corectă A, B, C, sau D, despre animalul din imagine, rezolvând cerințele:
a) recunoaște animalul și precizează grupa de mamifere din care face parte;
b) categoria trofică din care face parte;
c) o caracteristică de mamifer.
  a) b) c)
A Pisică sălbatică - mamifer carnivor consumator zoofag adaptat mediului arboricol
B Jder - mamifer carnivor consumator zoofag are corpul acoperit de păr 
C Râs - mamifer omnivor consumator zoofag dentiția adaptată modului de hrănire
D Bursuc - mamifer insectivor consumator zoofag naște pui pe care îi hrănește cu lapte

A
B
C
D
59. O albină face 20 de zboruri pe zi spre sursa de hrană. În întreaga ei viață de 42 de zile, adună 10 g de miere, pentru care parcurge aproximativ 420 km. Alegeți varianta corectă A, B, C sau D din tabel, rezolvând cerințele:
a) ce distanță parcurge albina la un zbor;
b) câte albine adună jumătate de kilogram de miere până la jumătatea vieții;
c) ce rol au albinele lucrătoare în stup.
  a) b) c)
A 500 m 150 de albine colectează polenul
B 5 km 50 de albine produc mierea 
C 50 km 100 de albine construiesc fagurii
D 0,5 km  100 de albine aerisesc stupul
A
B
C
D
60. Priviți cu atenție imaginea alăturată și alegeți răspunsul corect:
a. numărul de lanțuri trofice; 
b. numărul de specii diferite care sunt consumatori secundari;
c. ecosistemul în care se găsesc aceste lanțuri trofice.
  a b c
A 12 3 Pădure
B 13 4 Pajiște alpină
C 14 5 Pajiște de stepă
D 17 2 Parc

A
B
C
D