Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2019 - Clasa 6 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Celula vegetală conține:
vacuole – cu rol în producerea de proteine;
perete celular situat sub membrană;
ribozomi – care produc „cărămizile vieții”;
membrană celulară care conține celuloză.
2. Țesuturile meristematice:
sunt prezente în frunze, flori sau fructe;
sunt formate din celule specializate;
iau naștere din celule care nu se mai divid;
sunt alcătuite din celule mici, nespecializate.
3. În experimentul cu material răzuit dintr-un tubercul de cartof se observă:
structuri care depozitează uleiuri vegetale;
celule alungite, strâns unite între ele;
celule colorate cu albastru de metilen;
granule de forme variate, colorate în albastru cu soluție de iod.
4. Următorul factor influențează pozitiv intensitatea fotosintezei plantelor verzi:
poziționarea frunzelor în vârful plantei;
concentrația de 0,01% de CO2 din atmosferă;
temperaturi de peste 35 grade Celsius;
lumina verde.
5. Folosim o foiță de ceapă și soluție de albastru de metilen pentru a observa la microscop:
peretele celular;
nucleul;
granulele de amidon;
țesuturile secretoare.
6. Sub acțiunea enzimelor specifice, proteinele se descompun până la:
glucoză;
acizi grași;
glicerol;
aminoacizi.
7. Volumul curent este cantitatea de aer:
introdusă suplimentar printr-o inspirație forțată;
eliminată printr-o expirație forțată;
ce nu poate fi eliminată din plămâni prin respirație;
inspirat și expirat în timpul unei respirații normale.
8. Starea de repaus a plantelor din zona temperată:
este în strânsă legătură cu vârsta acestora;
este o formă de adaptare la condițiile favorabile oferite de mediu;
presupune încetinirea respirației pentru a asigura supraviețuirea;
presupune intensificarea respirației în directă legătură cu fotosinteza.
9. Sirinxul, spre deosebire de corzile vocale:
se află în partea superioară a traheei;
se află la bifurcarea traheei;
produce sunete;
are rol fonator.
10. Bolul alimentar:
se formează în stomac;
este format din particule alimentare unite de salivă;
conține enzime care descompun proteinele și glucidele;
toate răspunsurile sunt corecte.
11. Microbiota este reprezentată de:
bacterii utile din tubul digestiv al omului;
bacterii patogene care îmbolnăvesc omul;
bacterii produse de mucoasa tubului digestiv;
microorganismele distruse de saliva și de acidul clorhidric din stomac.
12. Zoonozele:
sunt animale care parazitează alte animale;
sunt boli transmise de la animale la om;
sunt boli care se transmit de la om la om;
denumesc plantele carnivore deoarece se hrănesc cu insecte.
13. Paraziții, spre deosebire de prădători:
se reproduc cu o viteză mult mai mare;
își omoară gazda ca să o mănânce;
au dimensiuni ale corpului mai mari;
au sistemul digestiv bine dezvoltat.
14. Plantă parazită care apare spontan în ecosistemele din România este:
tăciunele porumbului;
salmonela;
roua-cerului;
lupoaia.
15. Principalul proces care influențează absorbția și circulația sevei în plante este:
fotosinteza;
cantitatea de apă din sol;
transpirația;
vârsta plantei.
16. Artera aorta, ca și venele pulmonare:
transportă sânge oxigenat;
se deschide în ventricule;
se deschide în atrii;
transportă sânge cu dioxid de carbon.
17. Alege răspunsul corect despre țesuturi:
cartilaginos - este un tip de țesut conjunctiv;
epitelial - conține fibre și celule distanțate;
muscular neted – formează mușchiul biceps;
adipos - conține celule cu mai mulți nuclei.
18. Hematiile adulte:
acționează prin fagocitoză;
conțin substanțe cu rol în coagulare;
pot avea la suprafață antigene;
au nucleu.
19. Valvulele semilunare:
sunt așezate în peretele atriilor;
asigură sensul de curgere a sângelui din artere spre inimă;
sunt ancorate de cordaje tendinoase;
se opun sensului curgerii sângelui din artere în inimă.
20. Etapa celulară a respirației:
constă în eliberarea dioxidului de carbon din sânge în celule;
asigură dioxidul de carbon necesar arderilor și obținerea energiei;
determină eliberarea unei cantități de energie;
se produce prin disocierea oxigenului din combinația cu hemoglobina.
21. În secţiunea din imaginea de mai jos:
celulele notate cu 6 - au rol în obținerea sevei brute;
vasele 1 – au rol de transport şi susţinere;
celulele 5 – aparțin ţesutului epitelial;
prin 9 – O2 trece în sens unidirecțional.
22. Epiteliile:
au numai rol de acoperire (protecţie);
se întâlnesc atât la plante cât și la animale;
pot fi: de acoperire, glandulare si senzoriale;
sunt bogat vascularizate.
23. Mitocondriile:
au rol în secreţia unor substanţe;
formează pseudopode;
sunt specifice celulei vegetale;
produc energie care va fi înmagazinată în ATP.
24. Alege asocierea corectă între organ şi localizarea lui în organismul uman:
vezica biliară – partea dreaptă a cutiei toracice;
laringe – partea median-superioară a cutiei toracice;
splina – partea stângă a cavităţii abdominale;
ficat – partea stângă a cavităţii abdominale.
25. Despre chemosinteză putem spune că:
este utilizată energia soarelui pentru a prepara hrana;
este procesul prin care unele bacterii îşi produc hrana;
este specifică plantelor ce trăiesc în spaţii întunecoase;
necesită pigmenţi care să capteze energia luminoasă.
26. Selectați drumul corect al alimentelor prin tubul digestiv la diferite grupe de vertebrate:
păsări: cavitate bucală – pipotă – stomac glandular – intestin subțire – cloacă;
reptile: cavitate bucală – faringe – esofag – stomac – intestin subțire - intestin gros – cloacă;
amfibieni: cavitate bucală – faringe – esofag –intestine –stomac- cloacă;
pești: cavitate bucală – faringe – stomac – intestine.
27. Organele numerotate cu cifre din figura de mai jos se caracterizează prin:
6 - secretă bila;
2 - este o dilatare a faringelui;
4 - sfărâmă alimentele;
7 - secretă suc gastric.
28. Organul indicat cu cifra 2 din figura de mai jos:
reprezintă sămânța;
conține foarte multe glucide;
reprezintă fructul;
se întâlnește la rapiță.
29. Organitul celular din figura de mai jos:
se numește mitocondrie;
se mai numeşte şi „centrala energetică a celulei”;
are rol în prelucrarea și transportul proteinelor și lipidelor;
reprezintă sediul fotosintezei.
30. Unele enzime din sucul gastric:
descompun glucidele;
sunt produse de fibrele musculare din peretele stomacului;
sunt activate de acidul clorhidric;
finalizează digestia lipidelor.
31. Chemosinteza şi fermentaţia au în comun:
descompunerea substanţelor;
formarea de oxigen;
formarea de dioxid de carbon;
sunt realizate de microorganisme.
32. Organismul din figura de mai jos se hrăneşte:
heterotrof saprofit;
heterotrof parazit;
autotrof chemosintetizant;
mixotrof fotosintetizant.
33. Organitul celular din figura de mai jos:
produce glucoza necesară în arderile celulare;
produce energie în procesul de fotosinteză;
produce energie care va fi depozitată în ATP;
produce acid acetic în fermentaţia lactică.
34. Alege varianta corectă despre componentele aparținând sistemului respirator notate cu cifre:
7 – indică plămânul stâng;
2 - este un cartilaj al laringelui numit „mărul lui Adam”;
3 - coboară când trece bolul alimentar, închizând intrarea în laringe;
5 - este segment comun sistemului digestiv şi respirator.
35. Analizând inima din figura de mai jos putem spune că:
sângele este împins în ventricule;
atriile sunt în diastole;
se deschid valvele atrio-ventriculare;
ventriculele sunt în diastole.
36. Nutrimentele:
rezultă în urma digestiei intestinale din colon;
sunt transportate de un țesut conjunctiv fluid;
se elimină prin procesul de defecație;
sunt substanțe nefolositoare, chiar toxice.
37. Vaccinul și serul imun:
sunt mijloace de imunizare;
se administrează preventiv;
conțin microbi morți;
asigură o imunitate activă.
38. Alege organul care se găsește atât în cavitatea toracică cât și în cea abdominală:
stomacul;
traheea;
laringele;
esofagul.
39. Artera pulmonară, spre deosebire de artera aortă:
pleacă din ventricul;
transportă sângele de la inimă;
are pereți elastici;
are un traseu orizontal după ieșirea din inimă.
40. Celula vegetală spre deosebire de cea animală prezintă:
citoplasmă;
ribozomi;
mitocondrii;
perete celular.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. Seva elaborată:
1. circulă mai rapid comparativ cu seva brută;
2. este transportată activ prin vasele liberiene;
3. este bogată în substanțe anorganice solubile;
4. poate circula în corpul plantelor în ambele sensuri.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
42. Circulația sângelui în vena cavă inferioară este favorizată de:
1. sistola ventriculară;
2. prezența valvulelor pe traseul vasului;
3. aspirarea sângelui în atrii;
4. gravitația.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
43. Alege afirmațiile corecte referitoare la toate cele trei componente ale mediului intern:
1. realizează schimburile de substanțe la nivelul țesuturilor;
2. au contact direct cu celulele corpului;
3. participă la imunitatea organismului;
4. sensul de circulație este: sânge - lichid interstițial - limfă - sânge.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
44. Următorii factori limitează/ reduc respirația plantelor:
1. concentrația de 5% a oxigenului;
2. temperatura aerului de 30˚C;
3. deshidratarea celulară;
4. leziunile provocate de factori mecanici.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
45. Asociați imaginile de mai jos cu explicațiile corecte:
1. concentrația CO2 mai mică de 0,03% - fig.1;
2. cantitate mică de apă din celulele stomatice – fig.2;
3. întuneric – fig.2;
4. concentrația CO2 de 2% - fig.2.

A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
46. Plantele parazite:
1. nu conţin clorofilă;
2. au flori;
3. sunt lipsite de rădăcini;
4. preiau apa și sărurile minerale din corpul altor plante.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
47. Expirația:
1. este un proces activ;
2. presupune scăderea presiunii intrapulmonare;
3. aerul iese din plămâni pe cale sanguină;
4. implică modificări ale volumului cutiei toracice.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
48. Este adevărat despre lichidul intercelular:
1. conține elementele figurate;
2. scade odată cu vârsta;
3. reprezintă 8% din masa corporală;
4. scaldă celulele țesuturilor.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
49. Este adevărat despre trahei că pot fi:
1. vase liberiene despărțite de plăci ciuruite;
2. organe respiratorii;
3. celule vii în care seva circulă activ, cu consum de energie;
4. celule moarte lipsite de citoplasmă.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
50. O hematie care pleacă din ventriculul drept:
1. trece în ventriculul stâng;
2. trece în artera pulmonară și merge la plămâni;
3. trece în artera aortă și merge în organism;
4. se reîntoarce la inimă (atriul stâng) prin venele pulmonare.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte

III. PROBLEME


51. Venind de la școală, Irina trece pe lângă un lan de grâu și observă că vântul a rupt sau a înclinat tulpinile plantelor de grâu până aproape de pământ. Seara, furtuna s-a oprit. Alege varianta corectă despre:
a) efectul vântului asupra plantelor de grâu;
b) distribuția stomatelor la nivelul frunzei de grâu;
c) o caracteristică a plantei de grâu.
  a b c
A toate plantele sunt rupte deoarece au tulpini ierboase, fragile pe fața superioară tulpină goală la interior
B plantele s-au rupt deoarece spicele din vârful tulpinii atârnau greu pe fața inferioară au frunze lanceolate
C tulpinile au revenit la poziția inițială datorită țesutului mecanic care le conferă elasticitate pe ambele fețe ale frunzei de grâu frunzele au nervațiune paralelă
D tulpinile reveniseră la poziția inițială datorită țesutului conducător care le conferă rezistență sunt foarte puține stomate pentru a conserva apa în plantă tulpina prezintă noduri și internoduri
A
B
C
D
52. Analizează imaginile de mai jos și alege varianta corectă referitoare la:
a) organele din alcătuirea tubului digestiv, indicate prin cifre;
b) rolul organelor digestive notate cu cifre;
c) adaptări ale mamiferelor și păsărilor la tipul de hrănire.
  a b c
A 4 - stomac 5 - la nivelul lui se finalizează procesul de digestie a hranei 9 - dilatare a faringelui existentă la păsările granivore 
B 2 - ficat 1 -tub prin care înaintează hrana către stomac 10 - organ cu rol in sfărâmarea hranei la mamifere
C 5 - intestin subțire 4 - organ cu rol în depozitarea alimentelor 6 - dilatare a intestinului gros cu rol în digerarea celulozei 
D 7 - intestin gros 2 - produce bila/fierea cu rol în digestia hranei prin enzime și fermenți 5 – organ mai dezvoltat la iepure, ca urmare a consumului de hrană vegetală

A
B
C
D
53. Andrei a avut ca temă la biologie să formuleze câte două enunțuri despre imaginile de mai jos. Pentru fiecare enunț formulat corect primește 3 puncte, iar pentru fiecare enunț greșit va pierde câte un punct.
1. Imaginea A reprezintă organele respiratorii ale unei insecte deoarece se observă un sistem de tuburi ramificate;
2. Imaginea A reprezintă plămânii unei păsări deoarece au saci aerieni care permit ca o inspirație să fie urmată de două expirații asigurând o oxigenare eficientă a sângelui;
3. Imaginea B reprezintă plămânii unui amfibian deoarece plămânii au formă de sac cu pereții vascularizați;
4. Imaginea B reprezintă branhiile unor pești deoarece sunt subțiri și bine vascularizate.
Alege varianta corectă cu punctajul obținut de Andrei pentru enunțurile formulate:

4 puncte;
8 puncte;
12 puncte;
0 puncte.
54. Într-un laborator de biologie s-a amenajat o expoziție de animale care cuprinde:
- un acvariu cu 8 pești;
- o colivie cu 4 papagali;
- un terariu cu 5 broaște țestoase și 2 broscuțe de lac;
- o cușcă cu 2 hamsteri.
Alegeți varianta corectă referitoare la numărul compartimentelor cardiace (cămăruțelor inimii) ale animalelor din expoziție:
34 ventricule;
14 ventricule cu sânge venos;
21 ventricule cu sânge amestecat;
66 compartimente cardiace.
55. Alege varianta corectă despre condițiile în care se realizează cea mai mare intensitate a fotosintezei:
a) lumină (momentul zilei);
b) dioxid de carbon;
c) temperatură.
  a b c
A dimineaţa 10% 10 grade Celsius
B amiază 1% 30 grade Celsius
C dimineaţa 0,01% 20 grade Celsius
D amiază 0,03% 30 grade Celsius
A
B
C
D
56. Hepatocitele (celulele ficatului) secretă continuu în 24 de ore aproximativ 700 – 900 ml de bilă (fiere). Stabiliți:
a) cantitatea maximă de bilă secretată într-o oră;
b) substanțe din compoziția chimică a bilei;
c) rolul bilei în digestie.
  a b c
A 375 ml pigmenți biliari transformarea lipidelor în acizi grași și glicerol
B 37,5 ml săruri biliare emulsionează grăsimile
C 375 ml apă activează enzimele
D 37,5 ml enzime coloreaza materiile fecale
A
B
C
D
57. O vieţuitoare care se hrănește, mai ales, cu animale care respiră prin branhii prezintă anumite caracteristici. Precizează varianta posibilă referitoare la:
a) adaptările sistemulului respirator ale viețuitoarei;
b) formaţiunile prezente la nivelul cavitătii bucale;
c) particularitățile tubului digestiv.
  a b c
A plămânii au alveole pulmonare are dinţi uniformi şi limbă bifurcată are cloacă
B are 9 saci aerieni are cioc alungit are stomac glandular și pipotă
C are respiraţie traheală are colţi şi limbă subţire are ficat şi pancreas
D are plămâni saciformi are măsele cu margini rotunjite cloaca este situată terminal
A
B
C
D
58. Un sportiv dă proba de viteză; la sfârșitul probei, frecvența cardiacă este de 100 bătăi/min, frecvența respirației este de 27 resp./minut, la fiecare inspirație introducând în organism 750 ml aer (volum curent de aer). Alegeți varianta corectă referitoare la:
a) durata ciclului cardiac în timpul probei;
b) volumul de sânge pompat de inimă la această frecvență timp de 3 minute, știind că volumul sistolic este de 90 ml;
c) volumul de aer vehiculat prin plămâni timp de 3 de minute.
  a b c
A 0,75 s 27 l 60750 ml aer
B 0,8 s 18,9 l 40,5 l aer
C 0,6 s 27.000 ml 60,75 l aer
D 0,9 s 18900 ml 40500 ml aer
A
B
C
D
59. În urma unui accident au ajuns la spital doi răniți care au nevoie de transfuzii sanguine; unul dintre ei are grupa A cu Rh negativ; celălalt are grupa O Rh negativ. La spital se găsesc rezerve pentru următoarele tipuri de sânge: A Rh +; O Rh -; O Rh +; AB Rh -. Alegeți varianta corectă despre:
a) tipul de sânge care poate fi transfuzat ambilor răniți;
b) antigenele și anticorpii grupului de sânge ales pentru transfuzie;
c) un element figurat din sânge și rolul acestuia.
  a b c
A A Rh + antigen A și anticorp beta hematii – transport gaze respiratorii
B O Rh - doar anticorpi alfa și beta trombocite – rol în coagularea sângelui
C O Rh + fără antigene, doar anticorpi leucocite – rol în apărarea organismului prin fagocitoză
D AB Rh - doar antigene A și B leucocite – rol în imunitate prin producerea de anticorpi

 

A
B
C
D
60. Alege varianta corectă despre structura din imaginea de mai jos referitor la:
a) denumirea structurii;
b) identitatea componentelor numerotate;
C) rolul lor.
  a b c
A mucoasa gastrică 2 – capilare sanguine 1 - preiau nutrimentele
B vilozitate intestinală 5 – capilare sanguine 2 - transportă sânge cu oxigen
C mucoasa intestinală 1 - arteriolă 3 - transportă sânge cu dioxid de carbon
D vilozitate intestinală 4 – vas limfatic 4 - preia unele nutrimente

A
B
C
D