Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2015 - Clasa 5 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Laleaua spre deosebire de grâu:
este o plantă monocotiledonată
prezintă bulb
prezintă floare pe tipul 4
este o plantă angiospermă.
2. Alege asocierea corectă organ – funcție:
rădăcină – absorbție, conducere, transpirație
frunză – transpirație, respirație, absorbție
tulpină – absorbție, conducere, fotosinteză
floare – înmulțire, respirație.
3. Diagrama alăturată reprezintă o secțiune longitudinală printr-o floare de angiosperme. Alegeți asociația corectă:
formează grăuncioare de polen;
formează caliciul;
este componentă a androceului;
după fecundație, formează fructul;
4. Plantele verzi realizează fotosinteza datoritǎ:
amidonului
grăsimilor
glucozei
clorofilei.
5. Mușchiul de pământ:
este o cormofită inferioară deoarece nu are vase conducătoare
prezintă doar tulpină subterană, rizom
din spor se formează protonema
prezintă sporangi pe fața inferioară a frunzelor.
6. Prezintă cloroplast spiralat:
mătasea broaștei
verzeala zidurilor
euglena verde
cleiul-pămȃntului.
7. Peretele celular:
are permeabilitate selectivă
se află în contact cu citoplasma
la bacterii conține mureină
la ciuperci conține celuloză.
8. Despre ferigă este adevărat că:
nu prezintă vase conducătoare
are importanță medicinală
prezintă rădăcină sub formă de rizom
în ciclul de viață prezintă protonema.
9. Miceliul este întâlnit la:
gălbiori
fierea pământului
mătasea broaștei
bacilul Koch.
10. Bacilii pot produce următoarele boli, cu excepția:
pneumoniei
difteriei
antraxului
tuberculozei.
11. Lichenii sunt:
asocieri între bacterii și mucegaiul verde-albăstrui
plante, deoarece servesc drept hrană renilor
foarte sensibili la poluare
organisme parazite.
12. Identifică structurile notate cu x, y și z din desenul alăturat, care reprezintă o celulă vegetală
x- vacuolă, y-cloroplast, z- membrana celulară
x-cloroplast, y- vacuolă, z-perete celular
x-cloroplast, y-citoplasma, z-membrana celulară
x-cloroplast, y-nucleu, z-perete celular
13. Ţesutul conducător:
din frunze, formează fascicule liberiene şi lemnoase așezate alternativ
se găseşte în cilindrul central al rădăcinii şi tulpinii
îndeplinește și rol de depozitare
este un ţesut nespecializat.
14. Fotosinteza și transpirația au în comun:
locul de desfășurare: numai în frunze
faptul că se desfăşoară numai la lumină
transformarea substanţelor minerale în substanţe organice
faptul că sunt influenţate de temperatură.
15. Alegeți răspunsul corect despre seva brută:
este absorbită pe toată suprafața rădăcinii
conține substanțe organice dizolvate în apă
circulă într-un singur sens, prin plantă
circulă prin vase conducătoare liberiene.
16. Este corectă afirmația despre transpiraţie:
este influențată de gradul de deschidere al stomatelor
plantele transpiră mai mult noaptea decât ziua
produce împrospătarea sevei elaborate
umiditatea aerului favorizează transpiraţia.
17. Cormofitele şi algele verzi au în comun:
substanța cu rol în captarea energiei solare
nutriția mixotrofă
nutriția heterotrofă
sunt răspândite peste tot în natură.
18. Frunze apețiolate prezintă:
lucerna
vița de vie
golomățul
zmeurul.
19. Observă secțiunea prin frunză și identifică țesuturile de asimilaţie, fotosintetizatoare:
Epiderma superioară, ţesut lacunar
Ţesut lacunar, ţesut palisadic
Ţesut palisadic, epiderma inferioară
Epiderma inferioară, epiderma superioară
20. Cariopsă prezintă următoarele plante:
lalea
gladiolă
secară
floarea soarelui.
21. Sunt elemente din structura frunzei:
cilindrul central
fascicule libero-lemnoase
scoarța
rizoderma.
22. Pentru amenajarea grădinii cu plante verzi tot timpul anului dar și cu plante cu păstăi (leguminoase), Mihai va cultiva:
brazi şi nuci
larice (zada) şi fasole
pini şi salcâmi
molizi şi tei.
23. Sunt corecte afirmațiile despre angiosperme:
au canale rezinifere
frunzele sunt aciculare
semințele nu sunt închise în fruct
au flori cu stamine și gineceu.
24. Alege enunțul corect despre plante:
toate au organe vegetative adevărate
prezintă sensibilitate dar nu pot executa mișcări
plantele parazite nu prezintă organe adevărate
au ca substanță specifică amidonul, un polizaharid.
25. Sămânța poate prezenta:
frunzulițe verzi numite cotiledoane care pot face fotosinteză
embrionul format din rădăciniță, tulpiniță și 2 cotiledoane
frunzulițe modificate cu rol în hrănirea plăntuței imediat după încolțire
tegument, cotiledoane, embrion și stigmat.
26. Bradul se deosebește de fag prin:
rădăcina lemnoasă
conuri care reprezintă fructele bradului
polenizarea realizată cu ajutorul vântului
florile femeiești care nu prezintă ovar.
27. Angiospermele:
sunt plante cu florile grupate în conuri
pot avea flori hermafrodite
nu formează fructe
prezintă frunze cu suprafață mică a limbului.
28. Desenul alăturat prezintă procesul de fotosinteză. Identifică substanţele A, B, C.
A-dioxid de carbon, B-oxigen, C-săruri minerale
A-oxigen, B- dioxid de carbon, C-substanţe organice
A- oxigen, B- dioxid de carbon, C- săruri minerale
A-dioxid de carbon, B-oxigen, C- săruri minerale
29. Perișorii absorbanți:
trăiesc toată viața plantei
din ei, seva brută trece prin scoarţă în măduvă
formează o zonă situată lângă scufie
formează zona cuprinsă între zona netedă și zona aspră.
30. Florile angiospermelor:
reprezintă organe vegetative ale plantei
sepalele şi petalele învelişului pot fi libere, unite sau pot lipsi
la zambilă şi narcisă formează inflorescențe
îndeplinesc funcţia de înmulţire asexuată.
31. Fructul din imaginea alăturată:
este o poamă pentru că se formează din pereții ovarului
este un fruct fals pentru că se formează din ovar și stigmat
este un fruct fals pentru că se formează din ovar și stil
a rezultat din concreșterea ovarului cu receptaculul.
32. Referitor la dioxidul de carbon, următoarea afirmație este adevărată:
este consumat în fotosinteză
este eliberat în fotosinteză
este utilizat în transpirație
este consumat în respirație.
33. Sunt caracteristici ale ferigii comune:
frunze apețiolate cu limb mare, întreg
prezintă tulpină subterană numită stolon
nu prezintă tulpină aeriană
sporii se formează pe fața superioară a frunzei.
34. Fotosinteza, respiraţia şi transpiraţia au ca structură comună de realizare:
vasul lemnos
stomata
epiderma
vasul liberian.
35. Vasele liberiene:
sunt celule vii, cu multă citoplasmă
conduc seva brută
formează meristemele
conduc substanţele minerale de la rădăcină spre frunze.
36. Fotosinteza se realizează la nivelul frunzei, dar este nevoie și de implicarea altor organe:
fructul, floarea
rădăcina, tulpina
fructul, rădăcina
floarea, rădăcina.
37. Organism cu nutriție heterotrofă este:
fierea pământului
pălăria șarpelui
mătasea broaștei
salata de mare.
38. Reprezentanți ai mușchilor sunt:
pedicuța, fierea pământului
feriga comună, mușchiul de pământ
mușchiul de turbă, fierea pământului
coada calului, struțișorul.
39. Fructe false prezintă:
mazărea
gutuiul
prunul
caisul.
40. Alege din figura alăturată corelația corectă:
apă - c
oxigen - d
dioxid de carbon - b
substante organice – a.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41.

Tubul polinic:
1. rezultă din germinarea granulei de polen
2. aparține stigmatului floral
3. străbate stilul și ajunge la ovar
4. fecundează ovarul.

1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;
toate cele 4 variante sunt corecte.
42. Cormofitele:
1. nu se pot înmulți sexuat
2. pot fi reprezentate de către mușchi
3. au vase conducătoare primitive
4. au organe vegetative și de reproducere.

1, 2, 3 sunt corecte;

1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;

toate cele 4 variante sunt corecte.

43. Ciupercile:
1. pot realiza şi fotosinteza
2. corpul lor se numeşte miceliu
3. au rădăcinuțe prin care se fixează
4. se pot înmulţi prin spori.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;

toate cele 4 variante sunt corecte.

44. Țesutul conducător al rădăcinii:
1. este situat în cilindrul central
2. este format din fascicule libero-lemnoase
3. este format din fascicule lemnoase și fascicule liberiene, alternative
4. vasele lemnoase sunt tuburi ciuruite.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;

toate cele 4 variante sunt corecte.

45. Hifele reprezintă:
1. prelungiri ale unor celule procariote
2. formațíuni din corpul hribului
3. filamente de fixare ale mușchilor
4. componentele ale miceliului.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;
toate cele 4 variante sunt corecte.
46. Tulpinile subpământene:
1. se dezvoltă în sol
2. pot genera muguri
3. sunt reprezentante de bulbi și tuberculi
4. sunt volubile.

1, 2, 3 sunt corecte;

1 şi 3 sunt corecte;

2 şi 4 sunt corecte;

4 este corect;

toate cele 4 variante sunt corecte.

47. Respirația este complementară fotosintezei deoarece:
1. fotosinteza se produce ziua iar respirația se produce noaptea
2. fotosinteza consumă dioxidul de carbon produs în respirație
3. respirația este dependentă de clorofilă
4. respirația consumă oxigenul produs prin fotosinteză.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;
toate cele 4 variante sunt corecte.
48. Sunt corecte afirmațiile, cu excepția:
1. fructe cărnoase se întâlnesc la struguri și tomate
2. fructul se formează din ovar în urma polenizării
3. gutuiul formează un fruct cărnos de tip poamă
4. rapița și mazărea au fructe care nu se deschid la coacere.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;
toate cele 4 variante sunt corecte.
49. Protalul:
1. demonstrează originea plantelor în alge
2. se întâlnește în ciclul de viață al mușchilor
3. se întâlnește în ciclul de viață al ferigilor
4. se hrănește heterotrof.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;
toate cele 4 variante sunt corecte.
50. Jirul este fructul:
1. stejarului
2. arțarului
3. ulmului
4. fagului.
1, 2, 3 sunt corecte;
1 şi 3 sunt corecte;
2 şi 4 sunt corecte;
4 este corect;
toate cele 4 variante sunt corecte.

III. PROBLEME


51.

La angiosperme există mai multe tipuri de rădăcini. Observați desenele alăturate și rezolvați cerințele:
a) denumește tipul de rădăcină din fig. 2
b) denumește tipul de rădăcină din fig. 1
c) precizează grupa de angiosperme care prezintă tipul de rădăcină din figura 2
d) precizează grupa de angiosperme care prezintă tipul de rădăcină din figura 1


a) b) c) d)
pivotantă rămuroasă dicotiledonate monocotiledonate
a) b) c) d)
firoasă pivotantă monocotiledonate dicotiledonate
a) b) c) d)
firoasă pivotantă dicotiledonate monocotiledonate
a) b) c) d)
rămuroasă rămuroasă dicotiledonate monocotiledonate
52.

Elevii unei clase au format 3 echipe care au plantat în parcul școlii mai multe plante, aparținând atât gimnospermelor dar și angiospermelor monocotiledonate și dicotiledonate. Alege varianta corectă pentru raportul corespunzător între cele trei tipuri de plante.

Echipe Plante Raport gimnosperme/ angiosperme dicotiledonate/ monocotiledonate
E. 1 brazi, stânjenei, lalele, magnolii, trandafiri 2:2:1
Echipe Plante Raport gimnosperme/ angiosperme dicotiledonate/ monocotiledonate
E. 2 zambile, tisa, pansele, arțari, bujori 1:2:2
Echipe Plante Raport gimnosperme/ angiosperme dicotiledonate/ monocotiledonate
E. 3 pini, ghiocei, margarete, tufănele, iasomie 1:3:1
53.

Bunicii Ioanei cultivă fasole, sfeclă de zahăr, porumb iar în grădina din fața casei cresc lalele și ghiocei. Alegeți răspunsul corect referitor la tipurile de plante, după ciclul de viață, numărul de cotiledoane și tipul de tulpină:

Ciclul de viață Numărul de cotiledoane Tip de tulpină
Plante perene ierboase: fasolea, lalelele dicotiledonate: fasole, porumb, sfeclă de zahăr T. subterane: lalele, sfecla de zahăr
Ciclul de viață Numărul de cotiledoane Tip de tulpină
plante bienale: sfecla de zahăr, fasolea monocotiledonate: lalele, ghiocei T. volubile: fasole
Ciclul de viață Numărul de cotiledoane Tip de tulpină
plante anuale: porumb, fasole monocotiledonate: lalele, ghiocei T. subterane: ghiocei, lalea
Ciclul de viață Numărul de cotiledoane Tip de tulpină
plante anuale: lalele, sfecla de zahăr dicotiledonate: fasole, porumb, sfeclă de zahăr T. subterane: lalele, ghiocei
54. Într-o drumeție, elevii clasei a V-a au recoltat următoarele plante pentru a fi determinate în laboratorul școlii: lalea, crin, un fir de secară, un fir de orz, un fir de porumb, o inflorescență de salcâm, floare de cireș, plantă de mazăre și un trandafir. Precizati:
a) numărul angiospermelor dicotiledonate dintre plantele enumerate
b) tipul de frunză din imaginea alăturată și grupul de plante căruia îi aparține
c) la ce tip de angiosperme este întâlnit fructul numit cariopsă.

a b c
4 a – dicotiledonate; b - monocotiledonate porumb
a b c
4 a – monocotiledonate; b - dicotiledonate lalea
a b c
5 a – dicotiledonate; b - monocotiledonate orez
a b c
5 a – monocotiledonate; b - dicotiledonate secară
55. Bacteriile sunt organisme simple care, în condiții normale, la o temperatură de 25-30 de grade, se divid o dată la 30 de minute. Răspundeți la următoarele cerințe:
a) tipul de structură celulară al bacteriilor
b) denumirea bacteriilor indicate prin numere în desenul alăturat
c) denumirea bolilor produse de bacterii
d) numărul de bacterii care rezultă după 2 ore de înmulțire, pornind de la un număr de 5 bacterii.

a

b

c

d

eucariote

1-coci; 2-bacili; 4-stafilococi;3-vibrioni

viroze

20

a

b

c

d

procariote

1-coci; 2-bacili; 4-stafilococi;3-spirochete

bacterioze

80

a

b

c

d

eucariote

1-bacili; 2-coci; 4-stafilococi;3-spirochete

viroze

40

a

b

c

d

procariote

1-coci; 2-bacili; 4-spirili;3-spirochete

bacterioze

60

56. Într-o excursie didactică elevii clasei a V-a, au identificat mai multe specii de angiosperme: stânjenel, lalea, brândușa de toamnă, colilie, stejar, vița de vie, floarea soarelui, varza. Precizați:
a) numărul angiospermelor monocotiledonate identificate
b) tipul de angiosperme cu floarea pe tipul 3
c) tipul de angiosperme cu frunze apețiolate, cu nervuri paralele
d) tipul de angiosperme caracterizat prin floarea din imagine.

a

b

c

d

4

dicotiledonate

monocotiledonate și dicotiledonate

dicotiledonate

a

b

c

d

4

monocotiledonate

monocotiledonate

dicotiledonate

a

b

c

d

4

dicotiledonate

dicotiledonate

monocotiledonate

a

b

c

d

4

monocotiledonate

monocotiledonate

monocotiledonate

57. Mihai a realizat următorul experiment: a pus la germinat 10 semințe de fasole, 30 semințe de grâu și 20 semințe de porumb. După 7 zile, observă că au încolțit 80% dintre semințele de fasole, 70 % dintre semințele de porumb și 90% dintre semințele de grâu.
a) încadrați porumbul, grâul și fasolea în grupa corespunzătoare în funcție de numărul de cotiledoane
b) alegeți trăsătura specifică monocotiledonatelor
c) alegeți trăsătura specifică dicotiledonatelor
d) calculați câte semințe au încolțit, în total, după 7 zile.

a

b

c

d

Porumb, grâu – dicotiledonate

Fasole - monocotiledonată

Floare pe tipul 3

Floare pe tipul 5

47

a

b

c

d

Porumb, grâu – dicotiledonate

Fasole - monocotiledonată

Rădăcină pivotantă

Rădăcină firoasă

46

a

b

c

d

Porumb, grâu – monocotiledonate

Fasole - dicotiledonată

Frunză cu nervațiune paralelă

Frunză cu nervațiune penată

49

a

b

c

d

Porumb, grâu – monocotiledonate

Fasole - dicotiledonată

Floare pe tipul 4

Floare pe tipul 3

48

58. Analizați imaginile de mai jos și alegeți asociațiile corecte pentru organismele identificate, în legătură cu:
a) tipul de nutriție
b) grupa în care se încadrează
c) o caracteristică structurală

a)

b)

c)

2 - simbiontă

Bacterii - 2

prezintă nucleu - 2

a)

b)

c)

1 – heterotrofă saprofită

fungi -1

prezintă hife - 1

a)

b)

c)

3 – heterotrofă parazită

Licheni - 3

prezintă cloroplaste - 3

a)

b)

c)

4 – heterotrofă parazită

Alge -4

prezintă spori - 4

59. Asociază corect structurile indicate prin:
a) cifre/literă, cu structura pe care o reprezintă
b) cifre/literă, cu o caracteristică structurală/ funcțională
c) litere/cifre, cu alte caracteristici decât cele indicate la b)

a)

b)

c)

A – 1- stomate

B – 1 - formată dintr-un strat de celule

C – organ responsabil de fotosinteză

a)

b)

c)

B – 3 - lemn

B – 5 - participă la fotosinteză

C – țesut de susținere

a)

b)

c)

A – 1- stomate

A – 1 - participă la respirație

C - secțiune prin tulpină

a)

b)

c)

A – 1 - respirație

B – 2, 3 - vase conducătoare liberiene

C – organ cu rol în respirație

60. Priviți cu atenție desenele de mai jos și rezolvați următoarele cerințe:
a) identifică imaginile care prezintă caractere de monocotiledonat
b) identifică imaginile care prezintă caractere de dicotiledonat
c) denumește un fruct caracteristic monocotiledonatelor
d) denumește o plantă înrudită cu porumbul.

a

b

c

d

1, 2

2, 3, 5

cariopsa

stuful

a

b

c

d

1, 2

3, 4, 5

cariopsa

trestia de zahăr

a

b

c

d

3, 4, 5

1, 2

baca

stuful

a

b

c

d

1, 3

2, 4, 5

capsula

laleaua