Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2016 - Clasa 5 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Studiază imaginea alăturată și alege răspunsul corect:
A. lumânarea se stinge deoarece semințele fac fotosinteză
B. lumânarea se stinge deoarece semințele respiră
C. lumânarea se stinge în contact cu vaporii de apă
D. lumânarea se stinge sub influența curenților de aer.
2. Marea Sargaselor este denumită astfel după:
A. algele roșii, cu un tal ramificat și subțire
B. algele verzi, care sunt fotosintetizante
C. algele albastre, care formează planctonul
D. algele brune, cu tal lung și ramificat, care plutesc la suprafață.
3. Frunzele la porumb prezintă una din următoarele caracteristici:
A. teaca este bine dezvoltată, cu un pețiol proeminent
B. teaca lipsește, dar limbul este alungit
C. teaca înconjoară tulpina, frunzele sunt apețiolate
D. prezintă limb, pețiol și baza frunzei.
4. Este o caracteristică a tulpinii la grâu:
A. nu are epidermă
B. nu are măduvă
C. nu are scoarță
D. nu are vase conducătoare.
5. Este tulpină aeriană:
A. rizomul
B. bulbul
C. stolonul
D. tuberculul.
6. Alege asocierea corectă:
A. 1 - scufie, 2 - setă, 3 - frunzulițe, 4 - rizoizi, 5 - protonema
B. 1 - scufie, 2 - setă, 3 - frunzulițe, 4 - protonema, 5 - rizoizi
C. 1 - setă , 2 - scufie, 3 - frunzulițe, 4 - protonema, 5 - rizoizi
D. 1 - capsula, 2 - filament, 3 - frunzuliţe, 4 - rizine, 5 - protonema
7. Înmulţire prin stoloni se realizează la:
A. ceapă
B. căpșun
C. iris
D. cartof.
8. Fruct cărnos este:
A. păstaia
B. achena
C. drupa
D. cariopsa.
9. Identificați structurile numerotate cu cifre din desenul alăturat care reprezintă gineceul.
A. 1 - granula de polen, 5 - ovule, 6 - ovar
B. 4 - stil, 3 - tub polinic, 6 - ovar
C. 2 - stigmat, 3 - tub polinic, 6 - ovule
D. 1 - granula de plolen, 3 - stil, 4 -tubul polinic
10. Ferigile, spre deosebire de alge verzi, au:
A. clorofilă
B. nucleu individualizat
C. organe vegetative
D. nutriție autotrofă
11. Plantă cu flori unisexuate este:
A. porumbul
B. liliacul
C. zambila
D. crinul.
12. Un gimnosperm care are două dungi albe pe dosul frunzelor și inflorescențele îndreptate în sus este un:
A. molid
B. pin
C. brad
D. jneapăn.
13. Unele fibre utillizate în industria textilă sunt celule vegetale lungi, cu pereți îngroșați, care aparțin țesutului:
A. de asimilare
B. de secreție
C. de depozitare
D. de susținere.
14. Atât la mușchi cât și la ferigi, sporii:
A. sunt situați pe fața inferioară a frunzei
B. germinează în condiții prielnice de viață
C. reprezintă celulele sexuale ale plantelor
D. sunt localizați în flori sau semințe.
15. Fotosinteza:
A. preia din atmosferă surplusul de oxigen
B. noaptea se desfășoară în țesutul secretor
C. formează substanțe descompuse în respirație
D. elimină dioxid de carbon în atmosferă.
16. Alege asocierea incorectă:
A. păpădie - latex
B. trandafir - răşină
C. tutun - nicotină
D. cartof – amidon.
17. Se hrănește autotrof:
A. bacilul Koch
B. mucegaiul verde-albăstrui
C. Oscillatoria
D. drojdia de bere.
18. Pinul se deosebește de stejar prin:
A. prezența frunzelor fotosintetizante
B. conurile, care reprezintă fructele gimnospermelor
C. florile femeiești, lipsite de ovar
D. polenizarea realizată cu ajutorul vântului.
19. Vasele liberiene din frunză:
A. sunt dispuse în fascicule separate de cele lemnoase
B. sunt îndreptate spre fața superioară a frunzei
C. transportă substanțe numai spre tulpină
D. sunt îndreptate spre fața inferioară a frunzei.
20. Dacă într-o zonă nu se găsesc licheni, se poate deduce că acolo:
A. nu pătrunde lumina
B. aerul este foarte poluat
C. nu există substanțe minerale
D. alte organisme nu pot supraviețui.
21. Fotosinteza și respiraţia au în comun:
A. transformarea substanţelor anorganice în substanţe organice
B. faptul că se desfăşoară numai la lumină
C. faptul că sunt influenţate de temperatură
D. locul de desfășurare: numai în frunze.
22. Alegeți afirmația corectă despre țesuturile vegetale:
A. țesutul de susținere – se află la exteriorul plantei
B. țesuturile conducătoare - dau naștere la toate celelalte țesuturi ale plantei
C. epiderma - este formată mereu din mai multe straturi de celule cu rol de protecție
D. țesuturile secretoare - produc substanțe pe care le eliberează prin pori sau canale.
23. Una din următoarele afirmații caracterizează simbioza lichenilor:
A. algele conțin clorofilă și realizează absorbția
B. ciuperca prezintă numeroase hife care au rol fotosintetizator
C. ciuperca reține apa care va fi utilizată de algă în sinteza substanțelor organice necesare ambelor specii
D. se realizează între bacterii patogene și o gazdă.
24. Mucegaiul verde-albăstrui, spre deosebire de mucegaiul alb, prezintă:
A. hifele, organizate în miceliu
B. miceliul, format din mai multe celule
C. miceliul, format dintr-o celulă mare
D. sporangi unici sau cu aspect de ciucure.
25. Celula sexuală bărbătească, pentru fecundație, străbate tubul polinic pe traseul:
A. pistil-stil- stigmat-ovul-celulă sexuală femeiască
B. stigmat - stil - ovar - pistil - celulă sexuală femeiască
C. stigmat - stil - ovul - celulă sexuală femeiască
D. stigmat - pistil - stil - ovar - celulă sexuală femeiască.
26. Se hrăneşte prin fotosinteză:
A. cornul secarei
B. ciuperca de câmp
C. fierea pământului
D. rugina grâului.
27. Superioritatea ferigilor față de mușchi constă în:
A. nutriția autotrofă prin intermediul clorofilei
B. prezența vaselor conducătoare
C. prezența protalului cu rizoizi
D. prezența generației sexuată și asexuată.
28. Fructe uscate care se deschid la coacere aparțin următoarelor plante:
A. stejar, alun, păpădie
B. grâu, orz, porumb
C. orez, floarea soarelui, fag
D. rapiță, bumbac, mac.
29. Despre monocotiledonate este adevărat că:
A. au frunze cu nervațiune arcuată
B. au tulpini ramificate, care cresc în grosime
C. florile sunt pe tipul 4 sau 5
D. au ca reprezentanți: bambusul, trestia de zahăr, irisul, crinul, nufărul alb.
30. Alegeți varianta corectă, referitor la imaginea alăturată:
A. figura A reprezintă conul femeiesc, iar cel din figura B, conul bărbătesc
B. 1 - saci polinici, 4 - ovule, 3 - solz
C. 1 - ovule, 4 - saci polinici, 3 - solz
D. 3 - ax, 1 - sac polinic, 5 - ovule
31. Protalul, spre deosebire de protonemă, se caracterizează prin:
A. nutrițe autotrofă
B. rizoizi cu rol de absorbție
C. formă cu aspect de inimă
D. muguri din care se formează noi plante.
32. Frunze imparipenat compuse prezintă:
A. stejarul, arțarul
B. salcâmul, nucul
C. castanul, cânepa
D. alunele de pământ, vița de vie.
33. Alege varianta corectă, urmărind asocierile realizate pe baza secțiunii prin rădăcină din imaginea alăturată:
A. 2 - epiderma, 3 - scoarța, 4 - măduva
B. 1 - cili, 4 - vase libero-lemnoase, 5 - scoarța
C. 5 - vas lemnos, 4 - vase liberiene, 1 - perișori absorbanți
D. 5 - vase libero-lemnoase, 6 - cilindrul central, 2 - epiderma.
34. Este simbioză relaţia dintre:
A. bondar - trifoi
B. vâsc - arţar
C. alge - ciuperci
D. licheni - arbori.
35. Inflorescență există la:
A. floarea-soarelui
B. mac
C. zorea
D. lalea.
36. Fotosinteza, respiraţia şi transpiraţia au ca structură comună de realizare:
A. vasul lemnos
B. epiderma
C. vasul liberian
D. stomata.
37. Alegeți enunțul corect despre poamă:
A. se formează din pereții ovarului
B. este fruct fals pentru că se formează din ovar și stigmat
C. este fruct la măr, păr, cais
D. la formarea ei participă și receptaculul.
38. Alege enunțul corect despre plante:
A. toate au nutriție autotrofă, prin fotosinteză
B. prezintă sensibilitate dar nu pot executa mișcări
C. plantele parazite nu prezintă organe adevărate
D. au ca substanță de rezervă amidonul, un polizaharid.
39. Muguri întâlnim:
A. în zona perișorilor absorbanți ai rădăcinii
B. în zona aspră a rădăcinii
C. pe suprafața rădăcinii rămuroase
D. pe suprafața tuberculilor și rizomilor.
40. Angiospermele:
A. sunt plante cu florile grupate în conuri
B. pot avea flori hermafrodite
C. nu formează fructe deoarece nu au ovar
D. prezintă numai frunze cu suprafață mică a limbului.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. Microscopul optic este alcătuit din:
1. a - ocular, c - masa, d - picior
2. a - obiectiv, b - ocular, f - viză
3. b - obiectiv, c - masa, e - călăreți
4. a - ocular, b - obiectiv, d - masa

A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
42. Asociază cifrele din imagine cu noțiunile corespunzătoare:
1. a - anteră, b - granulă de polen, c - tub polinic
2. a - anteră, b - celulă sexuală bărbătească, c - filament
3. a - anteră, b - celulă sexuală bărbătească, c - stamină
4. a - anteră, b -granulă de polen, c - filament

A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
43. Varza este plantă:
1. anuală
2. bienală
3. monocotiledonată
4. dicotiledonată.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
44. Sunt organisme procariote:
1. bacilul Koch și mucegaiul alb
2. streptococul și drojdia de bere
3. mucegaiul alb și drojdia vinului
4. Oscilatoria și cleiul pământului.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
45. Conurile femeiești:
1. prezintă solzi cu 2 ovule și o frunzuliță
2. au un ax pe care se dispun mai mulți solzi
3. reprezintă o inflorescență
4. conțin ovule închise în ovar.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
46. Fructe purtate de vânt, prezintă:
1. macul, traista ciobanului, ciulinul
2. traista ciobanului, castanul, păpădia
3. macul, păpădia, mazărea
4. arțarul, teiul, păpădia.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
47. Stomatele:
1. se găsesc numai pe epiderma superioară la fruzele de nufăr
2. se găsesc în mezofilul frunzelor la plantele din grupul gimnospermelor
3. sunt mai numeroase pe epiderma inferioară la majoritatea plantelor terestre
4. sunt formate din celule cu aspect de tuburi.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
48. Materiile prime utilizate în procesul de fotosinteză sunt:
1. seva brută și seva elaborată
2. oxigenul și dioxidul de carbon
3. seva elaborată și oxigenul
4. seva brută și dioxidul de carbon.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
49. În germinația seminței din imagine:
1. d – asigură nutriția embrionului
2. a - dă naștere la e
3. b - dă naștere la f
4. c - dă naștere la g.

A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.
50. Sunt plante dicotiledonate:
1. traista ciobanului
2. usturoiul
3. floarea soarelui
4. laleaua.
A - 1, 2, 3 sunt corecte;
B - 1 şi 3 sunt corecte;
C - 2 şi 4 sunt corecte;
D - 4 este corect;
E - toate cele 4 variante sunt corecte.

III. PROBLEME


51.

Într-o grădină există 2 brazi, 3 pini și un rond cu 20 de lalele aşezate la distanţe egale. O albină parcurge pentru polenizarea fiecarei flori o distanţă de 15 centimetri. Precizați:
a) numărul plantelor care nu sunt polenizate de albină și denumirea acestui tip de polenizare
b) încadrarea plantelor din enunțul problemei în categoriile învățate
c) distanţa parcursă de albină pentru polenizarea lalelelor, știind că o albină va poleniza doar jumătate din lalelele existente.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele propuse:

  a) b) c)
A 5 – polenizare entomofilă brazi și pini - gimnosperme 135 cm
B 25 – polenizare anemofilă lalele – angiosperme dicotiledonate 150 cm
C 27 – polenizare entomofilă lalele – angiosperme monocotiledonate 285 cm
D 5 – polenizare anemofilă brazi și pini - gimnosperme 135 cm

 

A

B

C

D

52.

În imaginea alăturată se observă o sămânță. Precizați:
a) grupul de plante cu acest tip de sămânță
b) tipul de fruct corespunzător acestei semințe
c) substanța chimică cu ajutorul căreia se poate identifica substanța de rezervă din cotiledoane
d) numărul de cotiledoane existente în 12 semințe de porumb.

Alegeți asocierea corectă a), b), c) și d) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

d)

A

toate gimnospermele

uscat, se deschide la coacere

acetona

12

B

toate angiospermele

uscat, nu se deschide la coacere

iodul

24

C

dicotiledonatele

cărnos, nu se deschide la coacere

alcoolul

24

D

dicotiledonatele

uscat, se deschide la coacere

iodul

12

 


A
B
C
D
53.

În imaginea alăturată se observă:

- cazul 1: în recipientul închis etanș se introduce o lumânare aprinsă care se stinge după 10 minute;

- cazul 2: se observă că, dacă se introduce o plantă în recipientul închis etanș, lumânarea continuă să ardă și a doua zi.

Precizați:

a) procesul care determină stingerea lumânării în cazul 1;

b) procesul care permite arderea lumânării în cazul 2;

c) condiții de mediu necesare în cazul 2.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A

arderea lumânării consumă O2

transpirația

temperatură sub 0 grade Celsius și lumină

B

arderea lumânării consumă O2

respirația

temperatură peste 40 grade Celsius și uscăciune

C

arderea lumânării consumă CO2

fotosinteza

temperatura între 0-35 grade Celsius indiferent de intesitatea luminii

D

arderea lumânării consumă O2

fotosinteza

temperatura între 0-35 grade Celsius și lumină

 


A
B
B
D
54.

În timpul orelor de biologie, elevii au efectuat un experiment pentru demonstrarea sintezei substanțelor organice, prin fotosinteză. Precizați:

a) de ce a fost nevoie de expunerea ghiveciului la lumină, cu frunza acoperită parțial?

b) explicați colorația diferită a frunzei din figura 2.

c) explică de ce porțiunea frunzei, acoperită cu staniol, nu se colorează.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A.

la lumină, planta realizează fotosinteza

este rezultatul fotosintezei

s-a acumulat substanță organică

B.

la lumină, planta eliberează oxigen

în plantă a apărut o reacție prin expunerea la lumină

nu s-a acumulat substanță organică

C.

la lumină, planta sintetizează substanțe organice

amidonul format în fotosinteză se colorează în albastru intens (sau brun) în reacție cu soluția de iod

nu s-a acumulat substanță organică

D.

la lumină, planta utilizează dioxidul de carbon

substanțele organice se oxidează în contact cu aerul

nu s-a acumulat substanță organică

 

A
B
C
D
55.

Imaginea alăturată reprezintă o frunză și elementele ce iau parte la procesul de fotosinteză. Alegeți răspunsul corect referitor la elementele notate cu:

a) 1, 2, 3;

b) 4;

c) 5, 6.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A.

1- este un lichid absorbit de perișorii rădăcinii

4 reprezintă formarea substanțelor organice hrănitoare

5-este dioxid de carbon eliberat prin stomate

B.

2- este energie captată de clorofila din cloroplaste

4 este substanță hrănitoare formată în țesutul de asimilație

5- este oxigen utilizat în respirație și de către plante

C.

1- circulația sa prin nervuri este stimulată de transpirație

4 este reprezentat de substanțe minerale formate cu ajutorul energiei luminoase

6- este sevă elaborată ce conține elementul 4

D.

3 – este oxigen captat de stomate

4 participă la formarea sevei elaborate

6- este condusă prin vasele liberiene ale nervurilor

 


A
B
C
D
56.

Analizați imaginile de mai jos și precizați pentru organismele identificate:

a) tipul de celulă

b) organismul identificat

c) o caracteristică structurală

d) importanță economică.

Alegeți asocierea corectă a), b), c) și d) din variantele propuse:

 

a)

b)

c)

d)

A

1- procariot

2 - mucegai alb

3 - hife

3 - alterează alimentele

B

3- procariot

3 - mucegai alb

1 - citoplasmă cu fermenți

1 - afânarea aluatului

C

2- eucariot

1 - drojdia de bere

3- cloroplaste cu clorofilă

1 - prepararea berii

D

1- eucariot

2 - mucegaiul verde-albăstrui

3 - sporangi cu spori

2 - obținerea penicilinei

 


A
B
C
D
57.

Pe o ramură de brad se găsesc 50 de ace (frunze), fiecare cu câte 50 de celule stomatice. Precizați:

a) o caracteristică de plantă gimnospermă a bradului

b) o adaptare a bradului la condițiile de viață

c) numărul de ostiole (orificii ale stomatelor) existente pe fiecare frunză, respectiv pe întreaga ramură.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele propuse:

 

a)

b)

c)

A

sămânța nu este închisă în fruct

frunze cu suprafață redusă, aciculare

50 şi 1250

B

floarea feminină nu are ovar

frunze acoperite cu cuticulă ceroasă

25 și 1250

C

flori unisexuate

rădăcina lemnoasă, rămuroasă

50 şi 2500

D

flori lipsite de învelișuri florale

frunzele au puțin stomate

25 şi 2500

 

A
B
C
D
58.

Imaginea alăturată reprezintă o plantă de tomate cu organele componente. Alegeți variantele corecte referitoare la:

a) organele vegetative;

b) organele de înmulțire.

 

a)

b)

A.

A- prepară substanțe organice cu care se hrănesc toate organele

C se deschide la maturitate, eliberând semințele

B.

C provine din D după fecundație

C – provine dintr-un ovar care rămâne moale, cărnos, după fecundație

C.

B – conduce seva brută spre A și seva elaborată spre E

în D au loc polenizarea și fecundația pentru a se produce C

D.

E – are muguri din care se formează B

D conține stamine ce produc polen și pistil cu ovule

 


A
B
C
D
59.

Analizați imaginile de mai jos și precizați pentru organismele identificate:

a) tipul de nutriție

b) grupa în care se încadrează

c) o caracteristică structurală.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A

2 - simbioză

3 - ferigi

2 - frunzulițe

B

3 - autotrofă

1 - fungi

2 - capsula cu spori

C

1 - heterotrofă saprofită

3 - mușchi de pământ

2 - rizine

D

2 - heterotrofă parazită

2 - licheni

3 - rizoizi

 


A
B
C
D
60.

Pentru supa de legume, Maria a cumpărat de la piață 4 morcovi, 3 bucăți de păstârnac, 1 țelină, 8 cartofi și 5 cepe. Precizați:

a) numărul plantelor dicotiledonate și monocotiledonate din coșul de cumpărături

b) numărul de rădăcini și de tulpini subterane din coșul Mariei.

Alegeți asocierea corectă a) și b) din variantele de mai jos:

 

a)

b)

A.

5 dicotiledonate și 16 monocotiledonate

8 tulpini și 13 rădăcini

B.

16 dicotiledonate și 5 monocotiledonate

8 rădăcini și 13 tulpini

C.

16 dicotiledonate și 5 monocotiledonate

16 rădăcini și 5 tulpini

D.

8 dicotiledonate și 13 monocotiledonate

16 tulpini și 5 rădăcini

 

A
B
C
D