Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2016 - Clasa 6 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. În timpul inspirației la iepure:
cutia toracică se comprimă
volumul cutiei toracice crește
aerul cu dioxid de carbon pătrunde în plămâni
plămânii se micșorează.
2. Șerpii prezintă:
plămânul drept dezvoltat
stern slab dezvoltat
laringe extensibil
glande salivare reduse.
3. Sunt caracteristici ale metamorfozei la broaște:
branhiile interne dispar după prima săptămână
membrele anterioare apar înaintea celor posterioare
ultima care dispare este coada
plămânii se formează din bronhiile externe.
4. Prin tamponarea părţii mediane a unei râme secţionate (disecate) cu acid azotic, se colorează în galben:
tubul digestiv
vasele de sânge
lanţul ganglionar
tegumentul.
5. Masculul cărei păsări clocește ouăle depuse de mai multe femele în același timp?
cucul
struțul
pelicanul
nandu.
6. Melcul de livadă:
are orificiul respirator pe aceeași parte cu cel anal
pipăie cu marginile mantalei
pe partea superioară a capului se află gura, cu trei buze
are un singur tip de glande sexuale.
7. Imaginea alăturată reprezintă:
o șopârlă pentru că are 4 membre dispuse pe laturile corpului
un amfibian pentru că pielea e subțire, fără solzi
o șopârlă pentru că are un trunchi cilindric terminat cu coadă
un amfibian pentru că are un colorit de avertizare.
8. Organismul din imaginea alăturată:
face parte din regnul Protista; are o ventuză în partea ventrală
produce giardioza; formează chisturi în condiții nefavorabile
are 2 flageli și o membrană ondulantă; este parazit intestinal
prezintă doi nuclei; este un sporozoar primitiv.
9. ”Crocodilul apelor noastre”:
nu are solzi
este cel mai mare pește de apă sărată
are fante branhiale
are înotătoare codală cu lobi inegali.
10. Dimorfismul sexual este prezent la:
spongieri
tenie
trichina
lipitoare.
11. Identificaţi caracterele animalelor cărora le aparţin craniile de mai jos:
fig. A - rumegător; fig. B - paricopitat
fig. A - nerumegător; fig. B - imparicopitat
fig. A - imparicopitat; fig. B - rumegător
fig. A - paricopitat; fig. B – rumegător.
12. Între crocodil și pasărea pluvian se realizează o relație de cooperare. Care dintre asocierile de mai jos reprezintă o situație similară:
limnea și viermele de gălbează
Adamsia și racul Pagurus
ciocănitoarea și cariul tipograf
cucul și mierla.
13. Originea celenteratelor din protozoare este dovedită de:
dimensiunea mică a corpului
prezența celulelor cu flagel în stratul extern al peretelui cavității digestive
formarea chistului în condiții nefavorabile de viață
formarea pseudopodelor la celule din stratul intern al peretelui corpului.
14. La nivelul alveolei pulmonare:
dioxidul de carbon (CO2) trece din alveolă în sânge
dioxidul de carbon (CO2) trece din sânge spre alveolă
oxigenul (O2) trece din sânge spre alveolă
oxigenul (O2) trece din sânge spre celulă.
15. Selectaţi asocierea corespunzătoare referitoare la organele de fixare ale viermilor paraziţi:
viermele de gălbează - 2 cârlige
limbricul - 3 buze
tenia – 6 ventuze
tenia - 2 ventuze şi 2 cârlige.
16. Ce organe nu se repetă în fiecare segment al râmei?
tubuşoarele excretoare
intestinul
muşchii
ganglionii nervoși.
16. Artera aorta, ca și venele pulmonare:
transportă sânge oxigenat;
se deschide în ventricule;
se deschide în atrii;
transportă sânge cu dioxid de carbon
17. Depun ouă, cu excepția:
păsările
marsupialele
reptilele
monotremele.
18. Mişcarea de “elice” e realizată de:
pseudopode, la amibă
flagel, la euglenă
flagel, la giardia
cilii paramecilor.
19. Hrănirea embrionului de iepure se face prin:
cavitatea bucală
glandele mamare
trompa uterină
placentă.
20. Identificaţi afirmaţia corectă despre crocodili:
membrele anterioare au 5 degete unite
maxilarele conţin dinţi concrescuți, egali, de formă conică
coada este comprimată lateral
corpul este turtit antero-posterior.
21. Buretele de apă dulce și hidra au în comun:
sunt organisme coloniale
corpul lor comunică cu apa printr-un singur orificiu
se pot regenera datorită puternicei diferențieri celulare
digestia are loc în vacuolele digestive ale unor celule cu flageli.
22. În imaginea de alături se pot identifica:
3 păsări scurmătoare, 4 păsări bune înotătoare și 4 păsări bune zburătoare
1 pasăre răpitoare, 1 pasăre semiacvatică, 3 păsări scurmătoare, 3 păsări bune înotătoare
4 păsări insectivore, 3 păsări scurmătoare, 4 păsări bune înotătoare
1 pasăre agățătoare, 1 pasăre semiacvatică, 1 pasăre răpitoare, 5 păsări granivore.
23. Stomacul vacii are 4 încăperi în care se realizează procese diferite. Asociaţi numerele indicate pe desen cu caracteristici şi procese specifice acestor compartimente.
2 şi 3 – compartimente cu pereţii încreţiţi
1 are capacitate de 20 litri
4 produce sucul gastric
din 2, iarba este regurgitată.
24. Este o caracteristică a tritonului:
pielea decolorată în perioada de reproducere
ochii reduși
lipsa cozii
în perioada de înmulțire intră în bălți.
25. Sacii pulmonari la păsări provin din:
expansiuni ale plămânilor
din părţile terminale ale unor bronhii
din dilataţiile traheei
din membrana care înveleşte plămânii.
26. La Euglena verde, componentele notate cu cifre îndeplinesc următoarele funcții:
7 - funcție de relație
6 - funcție de înmulțire
3 - funcție de nutriție
4 - funcție de relație.
27. Filaria:
este un vierme liber
este un vierme inelat
produce boala numită elefantiază
este răspândit în zonele temperate şi reci.
28. Respiră și prin trahei:
viespea
fluturele monarh
păianjenul
gândacul croitor.
29. La racul de râu, telsonul este:
stomacul
ultimul segment al abdomenului
aparatul bucal
organul excretor.
30. Vertebrat apod este:
șopârla
proteul
tritonul
vipera.
31. Ioana a găsit în apa mării viețuitoarele din imagine. Acestea fac parte din grupul:
Echinoderme
Moluște
Celenterate
Protozoare.
32. Reprezintă modificare a tubului digestiv la păsări:
intestinul gros lung
ficatul care secretă bila
gușa care depozitează hrana
pipota care secretă suc cu enzime digestive.
32.

Viermele de gălbează:

A. este hermafrodit

B. prezintă scolex

C. este un vierme inelat

D. are un sistem respirator bine dezvoltat.

33. Giardia, ca și tenia:
este un protozoar flagelat
trăiește parazit în intestinul subțire al omului
are ventuze și cârlige
are sistem reproducător foarte dezvoltat.
34. Alege varinta corectă despre asocierile dintre organele digestive ale porumbelului, indicate în imaginea alăturată, și funcțiile îndeplinite de acestea:
2 - structură implicată în mărunțirea hranei
4 - structură care asigură amestecarea hranei cu sucul gastric
7 – organ al tubului digestiv apărut prima dată la melcul de livadă
10 - cavitate în care se deschide și sistemul excretor.
35. Sunt pești migratori cu excepția:
morunul
cega
păstruga
nisetrul.
36. Crapul este un animal poikiloterm deoarece:
are corpul acoperit cu solzi
are inimă bicamerală
sângele circulă lent
trăiește în ape puțin oxigenate.
37. Referitor la peștele din imagine, este adevărat că:
litera L indică vezica înotătoare
litera M indică inima tricamerală
litera C indică solzii
litera N indică branhiile
38. Broasca de lac înghite aerul pentru că:
are respirație tegumentară
are plămânii incomplet dezvoltați
are coaste slab dezvoltate
are nări cu căpăcele.
39. Spre deosebire de ornitorinc, cangurul:
are corpul acoperit cu blană
are membrană interdigitală
naște un pui incomplet dezvoltat
trăiește în Australia.
40. Cârtița și liliacul au ca trăsături comune:
mediul de viață
mirosul și pipăitul bine dezvoltate
rolul membranei interdigitale de la membrele anterioare
incisivi și canini mici și conici, măsele cu vârfuri ascuțite.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. Observați imaginea alăturată și alegeți asocierea corectă:
1. albină lucrătoare – aripi de aceeași lungime cu abdomenul - B
2. trântor – aripi mai lungi decât abdomenul – C
3. matcă – abdomen voluminos – A
4. albina lucrătoare – antene îndoite în unghi drept – C.

dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
42. Imaginea alăturată prezintă capul și ciocul la un reprezentant al unui grup de păsări. Reprezintă adaptări ale acestor păsări la modul de hrănire:
1. sunt foarte bune zburătoare
2. au simțuri bine dezvoltate, în special văzul
3. au pipotă puțin dezvoltată
4. vânează în timpul nopții.

dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
43. Sunt caractere generale ale mamiferelor carnivore:
1. simțuri slab dezvoltate
2. dentiție adaptată pentru tăiat și sfâșiat carnea
3. sunt prolifice
4. au gheare puternice şi ascuţite.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
44. Reacția protistelor (protozoarelor) la diferiți factori de mediu, observată pe o lamă de microscop:
1. paramecii se deplasează către bulele de aer dintre lamă și lamelă
2. paramecii se deplasează în direcție opusă când ating un obstacol
3. euglena se deplasează în direcția opusă unei surse de căldură
4. parameciul se deplasează spre particulele de sare de la marginea lamelei.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
45. Erbivorele rumegătoare:
1. au stomac tetracameral
2. au incisivi pe maxilarul superior
3. au intestinul subțire lung
4. au stomac unicameral.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
46. Caninii lipsesc la următoarele grupe de mamifere:
1. rozătoare – cârtița
2. rumegătoare – zebra
3. insectivore – castorul
4. rumegătoare – cămila.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
47. Dacă din apele în care trăiesc scoicile de lac ar lipsi peștii, acestea:
1. nu ar mai avea hrană
2. nu ar mai fi răspândite în lac
3. nu ar mai putea respira
4. nu s-ar mai putea înmulți.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
47.

Un bărbat care cântăreşte 90 kg pierde 1 l de sânge în urma unui accident. La spital, accidentatul primeşte prin transfuzie 0, 6 l sânge.
a. precizează tipul de sânge care a fost transfuzat bărbatului, știind că acesta are grupa de sânge B III, iar în spital sunt rezerve de sânge O I, B III şi AB IV;
b. cantitatea de plasmă (în litri) din sângele bărbatul, existentă înainte şi după transfuzie (utilizează valorile maxime);
c. indică o manifestare a stării pacientului, având în vedere pierderea unei cantităţi mari de sânge.

 

a

b

c

A

O I si B III

2,70 şi 3,00

bradicardia

B

B III

3,72 şi 4,08

anemia

C

O I

3,15  şi 3,45

tahicardia

D

O I, B III şi AB IV

4,32 şi 4,65

hipertensiune arterială

A
B
C
D
48. La mamifere, coada:
1. este lată și turtită, cu rol de cârmă, la cangur
2. este unită cu o piele de membrele anterioare și posterioare, pentru zbor, la liliac
3. este lungă și puternică, cu rol de sprijin, la ornitorinc
4. are rol de apărare, la ierbivorele mari.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
49. Distrugerea biologică a ţânţarilor se poate realiza prin popularea lacurilor cu peşti carnivori:
1. crap
2. gambusia
3. roşioară
4. ghidrin.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
49.

În condiţii de repaus, frecvenţa contracţiilor cardiace este de 75 bătăi/minut, volumul de sânge pompat de inimă la fiecare contracţie este de 70 ml, frecvenţa respiratorie este de 16 respiraţii pe minut, iar volumul de aer schimbat cu mediul este de 500 ml. Considerând că în timpul unui efort fizic frecvenţa contracţiilor şi respiraţiilor creşte cu 20% şi volumul sanguin sistolic se măreşte cu 20 ml, iar volumul curent de aer se mărește cu 100 ml, calculează:
a) cantitatea de sânge pompat de inimă în timpul a 5 minute de efort;
b) volumul de aer schimbat cu mediul în timpul a 5 minute de efort;
c) durata sistolei ventriculare în timpul efortului.

 

a

b

c

A

32000 mL

57,6 L

0,66 secunde

B

36 L

54000 mL

0,36 secunde

C

40,5 L

57600 mL

0,24 secunde

D

40500 mL

60000 mL

0,30 secunde

A
B
C
D
50. Celenteratele care au format calcarele din munţii Apuseni şi Bucegi au existat în:
1. mezozoic
2. cuaternar
3. paleozoic
4. precambrian.
dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
dacă 1 şi 3 sunt corecte;
dacă 2 şi 4 sunt corecte;
dacă 4 este corect;
dacă toate cele 4 variante sunt corecte.

III. PROBLEME


51.

Într-o fermă de păsări sunt amenajate 5 pavilioane pentru creșterea unor specii diferite de păsări, astfel:

Pavilionul A

Pavilionul B

Pavilionul C

Pavilionul D

Pavilionul E

300 de găini

200 de rațe

150 de gâște

400 de prepelițe

500 de struți

Alegeți varianta corectă referitoare la numărul de păsări scurmătoare, înotătoare și alergătoare existente în cele 5 pavilioane:

A.

850 de păsări scurmătoare, 200 de păsări înotătoare și 500 alergătoare

B.

700 de păsări scurmătoare, 350 înotătoare și 500 alergătoare

C.

450 de păsări scurmătoare 600 înotătoare și 500 alergătoare

D.

300 de păsări scurmătoare, 350 înotătoare și 900 alergătoare

 

A
B
C
D
52.

O râmă de 4 cm se deplasează, în linie dreaptă, spre un muşuroi cu frunze aflat la 1 metru distanță. Ea înaintează prin mişcările specifice care se succed la un interval de 0,5 min., fiecare mișcare realizând înaintarea râmei cu ½ din lungimea ei. Precizați:
a) câte mișcări execută râma pentru a ajunge la mușuroi
b) în cât timp ajunge râma la muşuroiul de frunze.

Alege asocierea corectă a) și b) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

A

100 mișcări

50 minute

B

50 mișcări

25 minute

C

25 mișcări

1500 secunde

D

100 mișcări

25 minute

 

A
B
C
D
53.

Într-o pescărie, p e o tarabă sunt expuse mai multe specii de pești. Precizați:

a) mediul de viață

b) tipul de schelet.

Alege asocierea corectă a) și b) dintre variantele propuse mai jos:

 

a)

b)

A

Ape dulci: crap, șalău, ton, guvid

Ape marine: somn, scrumbie, cegă, nisetru, păstruga

Schelet osos: crap, șalău, ton, guvid, somn,

Schelet cartilaginos-osos: cegă, nisetru, păstruga, scrumbie

B

Ape dulci: crap, șalău, ton, somn,

Ape marine: scrumbie, cegă, nisetru, păstruga, guvid

Schelet osos: crap, șalău, guvid, somn, scrumbie

Schelet cartilaginos-osos: ton, cegă, nisetru, păstruga

C

Ape dulci: crap, șalău, somn, cegă

Ape marine: scrumbie, nisetru, păstruga, ton, guvid

Schelet osos: crap, șalău, ton, guvid, somn, scrumbie

Schelet cartilaginos-osos: cegă, nisetru, păstruga

D

Ape dulci: crap, șalău, ton, guvid

Ape marine: somn, scrumbie, cegă, nisetru, păstruga

Schelet osos: crap, șalău, ton, guvid, somn, scrumbie

Schelet cartilaginos-osos: cegă, nisetru, păstruga

 

A
B
C
D
54.

Într-un insectar se găsesc 2 cărăbuşi de mai, o albiliţă, 2 muşte, un tăun, 2 buburuze şi 3 păianjeni.
Precizați:
a) din câte nimfe (pupe) s-au format aceste artropode?
b) câte aripi membranoase au în total aceste insecte?
c) câte apendici locomotorii au în total aceste artropode ?

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A

4

18

66

B

8

16

72

C

4

16

78

D

8

18

72

 

A
B
C
D
55.

Într-un iaz s-au identificat 19 raci, 5 șerpi de apă, 40 de broscuțe și o populație de crapi formată din aproximativ 120 de indivizi.
Precizați:
a) numărul animalelor vertebrate cu branhii și respectiv plămâni
b) numărul atriilor și ventriculelor vertebratelor
c) numărul animalelor cu corpul protejat de solzi și numărul celor cu crustă.

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A

139 cu branhii și 45 cu plămâni

170 atrii și 165 ventricule

19 cu crustă și 165 cu solzi

B

120 cu branhii și 45 cu plămâni

210 atrii și 165 de ventricule

19 cu crustă și 125 cu solzi

C

139 cu branhii și 45 cu plămâni

170 atrii și 170 ventricule

19 cu crustă și 145 cu solzi

D

120 cu branhii și 40 cu plămâni

210 atrii și 165 de ventricule

19 cu crustă și 120 cu solzi

 

A
B
C
D
56.

Ai ca sarcină de lucru să evaluezi un text format din 10 enunțuri din capitolul Vertebrate.
Regula evaluării textului este următoarea:
• pentru fiecare enunţ corect se acordă câte 3 puncte
• pentru fiecare enunţ formulat greşit se scade câte 1 punct
• nu se acordă puncte din oficiu.

I. Barza este adaptată mediului semiacvatic prin degete unite la bază printr-o membrană scurtă.
II. Găina este o pasăre bună alergătoare deoarece are aripile scurte.
III. Liliacul este un mamifer insectivor și are dinții conici, ascuțiți.
IV. Cârtița are simțul pipăitului bine dezvoltat.
V. Vezica înotătoare a peștilor are rol respirator deoarece este plină cu aer.
VI. Mamiferele marsupiale nasc pui incomplet dezvoltați.
VII. Porcul este un mamifer cu degete copitate, în număr impar.
VIII. Bufnița are un penaj des și aspru pentru că este activă noaptea.
IX. Șopârla verde este cea mai mare de la noi din țară.
X. În ventriculul șerpilor se formează un perete despărțitor incomplet.

Câte puncte trebuie să acorzi textului?

A

B

C

D

10 puncte

12 puncte

14 puncte

16 puncte

 

A
B
C
D
57.

Imaginea alăturată reprezintă funcțiile de nutriție ale unui organism animal. Cifrele reprezintă sistemele de organe ce îndeplinesc funcțiile respective. Literele reprezintă diferite substanțe.
Precizați:
a) sistemele de organe la diferite grupe de vertebrate;
b) diferitele substanțe și transformările lor în organism;
c) substanțele B și C în circulație

Alegeți asocierea corectă a), b) și c) dintre variantele de mai jos:

 

a)

b)

c)

A.

1 – la reptile prezintă gușă care depozitează și înmoaie hrana

din A rezultă substanțe mai simple notate F și D, care trec în sânge la nivelul intestinului subțire

B va fi preluat de la plămâni de vase ce intră în atriul stâng

B.

2 – la păsări preia substanța B atât în inspirație, cât și în expirație

G reprezintă substanțe toxice rezultate din arderea celulară a substanțelor F

C va fi adus la plămâni de vase cu originea în ventriculul drept

C.

3 – la amfibieni organul pompă are trei camere

E și D reprezintă substanțe rezultate din arderile la nivel celular

B va fi dus la celule de un vas ce pleacă din ventriculul stâng

D.

4 – la păsări substanța E se elimină în cloacă

cu ajutorul substanței B sunt descompuse în celule substanțele F și se produc substanțele G

C va fi adus de la celule de o arteră ce intră în atriul drept

 


A
B
C
D
58.

Alegeți asocierea corectă referitor la reptila dată, caracteristica structurală și caracteristica funcțională a acesteia din variantele de mai jos:

 

Reptila

Caracteristica structurală

Caracteristica funcțională

A

șarpele de casă

mandibula formată din două jumătăți unite printr-un ligament elastic

circulație dublă, completă

B

Broasca țestoasă de lac

carapace foarte bombată pentru o mai bună hidrodinamică

membrană interdigitală

C

crocodil

membrele anterioare au degete libere, iar cele posterioare au membrană interdigitală

circulație dublă, incompletă

D

Broasca țestoasă de lac

carapace negricioasă, aplatizată, sudată cu vertebrele și coastele

este omnivoră

 

A
B
C
D
59.

Ioana este lepidopterolog. Are o colecție de fotografii care demonstrează pasiunea ei pentru fluturi. În imaginile surprinse de ea pot fi văzuți fluturi în repaus cu aripile în poziție verticală, cu aripile frumos etalate orizontal sau care imită un cort. Asociind corect noțiunile din cele trei coloane vei descoperi care este fluturele preferat al Ioanei, perioada lui de activitate, poziția aripilor în repaus și forma antenelor. Alegeți asocierea corectă a), b) și c) din variantele propuse:

 

a) Lepidopter/perioadă activitate

b) Poziția aripilor în repaus

c) Forma antenelor

A

Crepuscular – fluturele amiral

Verticală

În formă de evantai

B

Nocturn - răchitarul

Orizontală

Penate

C

Crepuscular - fluturele de mătase

Formă de cort

Fusiforme

D

Diurn - coada rândunicii

Verticală

Măciucate

 

A
B
C
D
60.

O ciocănitoare consumă aproximativ 200 larve de insecte într-o zi. Precizați numărul de larve consumate de un cuplu de ciocănitori în 30 de zile și o caracteristică a acestor păsări. Alegeți răspunsul corect din variantele propuse:

6000 de larve; cioc lung, conic, puternic
12000 de larve; coada lungă, cu pene tari
6000 de larve; trei degete orientate înainte și unul înapoi
12000 de larve; aripi lungi, penaj moale.