Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Ediția 2017 - Clasa 5 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Următoarele afirmaţii sunt incorecte, cu excepţia:
A. numai frunzele respiră
B. plantele transpiră mai mult ziua decât noaptea
C. şi rădăcinile fac fotosinteză
D. fotosinteza este sursă de dioxid de carbon.
2. Găseşte afirmaţia greşită despre polenizarea artificială:
A. este spontană
B. poate fi dirijată
C. poate fi o polenizare suplimentară
D. este făcută de om.
3. Identificați afirmația corectă:
A. 1 - atrag insectele polenizatoare
B. 10 - formează gineceul, partea femeiască a florii
C. 8 - e umed pentru a permite germinarea polenului
D. 6 - conține gameții bărbătești notați cu 7
4. Roua-cerului prezintă:
A. frunze tubulare
B. frunze compuse
C. cârcei formaţi din frunze
D. frunze transformate în capcane.
5. Înmulţirea prin marcotaj se întâlneşte la:
A. cartof
B. căpşun
C. fasole
D. gutui.
6. Următoarele afirmaţii despre angiosperme sunt incorecte, cu excepţia:
A. florile lor se numesc conuri
B. au seminţe golaşe
C. au frunze cu nervuri ramificate
D. organele lor produc întotdeauna răşini.
7. Simbioza reprezintă:
A. asociere între două procariote
B. hrănire prin ajutor reciproc între două specii diferite 
C. o relație în care numai o specie este avantajată
D. hrănire parazită.
8. Sporangii au formă de ciucure la:
A. mucegaiul alb
B. ciuperca de câmp
C. mucegaiul verde-albăstrui
D. tăciunele porumbului.
9. Lichenii:
A. se fixează de substrat cu ajutorul algelor unicelulare
B. sunt asocieri permanente
C. simbionţii sunt două organisme saprofite
D. se hrănesc numai heterotrof.
10. Florile polenizate de vânt:
A. sunt colorate şi parfumate
B. au mult polen
C. au mult nectar
D. uneori, imită forma corpului unor insecte.
11. Rădăcina principală moare de timpuriu la:
A. morcov
B. fasole
C. ghiocel
D. fag.
12. Este condiţie internă a germinaţiei: 
A. apa din sol
B. oxigenul
C. temperatura
D. maturitatea seminţei.
13. Despre ferigă este adevărat că:
A. nu prezintă vase conducătoare
B. pe protal se formează organe reproducătoare
C. prezintă rădăcină sub formă de rizom
D. în ciclul de viață prezintă protonema.
14. Care este elementul “străin“ printre celelalte?
A. nervura
B. pedunculul
C. teaca
D. pețiolul.
15. Structura din imagine are una dintre caracteristicile de mai jos:
A. se află în miezul frunzei
B. are rol important în procesul de reproducere
C. este implicată în procesul de hrănire
D. asigură protecţia plantei.
16. Structurile identificate anterior:
A. sunt mai numeroase pe epiderma inferioară a frunzelor de nufăr
B. se găsesc în număr mare pe epiderma inferioară a frunzelor de stejar
C. se pot transforma în peri protectori
D. sunt în număr egal pe cele două epiderme ale unei frunze.
17. La uscăciune, frunzele mușchilor se adună în jurul tulpiniței, deoarece:
A. captează mai bine razele solare pentru a face mai multă fotosinteză
B. rețin mai multă apă, reducând foarte mult transpirația
C. favorizează astfel răspândirea sporilor eliberați din capsulă
D. astfel încălzesc planta păstrând o temperatură constantă.
18. Alegeţi afirmaţia corectă privind caracteristicile ciupercilor:
A. prezintă doar hrănire heterotrofă saprofită
B. înmulţirea se realizează numai prin spori
C. piciorul conţine hife cu sporangi
D. unele sunt viu colorate pentru avertizare.
19. În procesul de fecundaţie la plante:
A. grăunciorul de polen îşi schimbă culoarea
B. celula bărbătească este imobilă
C. tubul polinic format ajunge la ovar
D. celula femeiască este mobilă.
20. În imaginea alăturată se observă frunze:
A. simple
B. palmat compuse
C. paripenat compuse
D. imparipenat compuse.
21. Planta din imaginea de mai sus prezintă flori:
A. adaptate pentru polenizarea prin vânt
B. unisexuate
C. la care polenizarea poate fi realizată de insecte
D. grupate în inflorescențe.
22. Spinii de pe tulpină:
A. au rol de susținere
B. au rol de apărare
C. sunt pe o tulpină agățătoare
D. au rol în fotosinteză.
23. Recunoaşte componentele din imaginea alăturată şi alege afirmaţia corectă:
A. este lățit spre vârf și lipicios - a
B. permite deplasarea ovulului - c
C. conține unul sau mai multe ovule - b
D.conțin celulele sexuate bărbătești - d.
24. Mușchiul de pământ:
A. este o cormofită inferioară deoarece nu are vase conducătoare
B. prezintă doar tulpină subterană, rizom
C. din spor se formează protonema
D. prezintă sporangi pe fața inferioară a frunzelor.
25. Celula vegetală are permeabilitate selectivă deoarece:
A. peretele celular este celulozic
B. citoplasma este vâscoasă
C. membrana lasă să intre şi să iasă doar anumite substanţe
D. conține cloroplaste.
25.

Referitor la sensibilitatea la vertebrate se poate afirma că: 

păsările răpitoare de zi au o singură fovee: foveea centralis

cârtiţa are văzul bine dezvoltat pentru a se orienta prin galerii

chemoreceptorii asigură percepţia gustului și a mirosului

mamiferele identifică prada după miros, prin organul lui Jacobson

26. Soluția de clorofilă se obține prin:
A. fierberea frunzelor în apă
B. extracție cu iod
C. zdrobirea și fierberea frunzelor
D. zdrobirea frunzelor și adăugarea de alcool.
27. Țesuturile:
A. definitive - se multiplică intens
B. de susținere - au rol și în elasticitate
C. asimilatoare - depozitează amidon
D. secretoare - secretă seva elaborată.
28. Sunt corecte afirmațiile despre gimnosperme, cu excepția:
A. au canale rezinifere
B. frunzele sunt aciculare
C. semințele nu sunt închise în fruct
D. au rădăcini firoase, ramificate orizontal.
29. Bradul se deosebește de molid prin:
A. frunze aciculare
B. inflorescenţe organizate în conuri
C. polenizarea prin vânt
D. conuri femeiești dispuse cu vârful în sus.
30. Caracterizează feriga comună:
A. frunzele apețiolate cu limb mare, întreg
B. tulpina subterană numită stolon
C. absența tulpinii aeriene
D. sporii de pe fața superioară a frunzei.
31. Hrănirea heterotrofă parazită se întâlneşte la:
A. mucegaiul verde-albăstrui
B. drojdia de bere
C. bacteriile din lapte
D. cornul secarei.
32. Fructul uscat care se deschide la coacere se găseşte la:
A. lalea
B. alun
C. nuc
D. piersic.
33. Dacă apare o rană la nivelul zonei netede a rădăcinii:
A. planta nu mai absoarbe seva brută
B. rădăcina nu mai creşte în grosime
C. rădăcina nu mai absoarbe apă cu săruri minerale
D. planta respiră mai intens.
34. Ferigile:
A. au o rădăcină numită rizom pe care se formează frunze
B. conduc sevele prin vase lemnoase și liberiene
C. formează organe bărbătești și femeiești pe spatele frunzei
D. primăvara formează flori grupate în sori.
35. Protonema muşchiului prezintă următoarele caracteristici:
A. are formă de lamă verde cordată
B. se prinde de substrat prin rizoizi
C. este un tal verde neramificat
D. se poate hrăni atât autotrof cât şi heterotrof.
36. Învelișurile florale ca și organele de reproducere:
A. conțin gameții bărbătești
B. stau prinse pe receptacul
C. conțin gameții femeiești
D. au rol în înmulțirea asexuată.
37. Transpiraţia are următoarele caracteristici:
A. este mai intensă cu cât numărul de stomate este mai mare
B. reprezintă eliminarea apei sub formă de picături
C. se poate evidenţia mai bine la întuneric
D. ajută la conducerea sevei elaborate.
38. Staminele spre deosebire de pistil:
A. sunt formate din ovar, stil și stigmat
B. conțin celule reproducătoare femeiești
C. reprezintă partea bărbătească a florii
D. formează gineceul.
39. La mușchi, sporogonul:
A. se formează pe tulpinița bărbătească
B. hrănește autotrof întreaga plantă
C. formează sporii care vor germina
D. conține celula-ou formată prin fecundație.
40. Dintre ferigi:
A. coada calului are tulpină târâtoare
B. struțișorul are două tipuri de tulpini aeriene
C. pedicuța are sporangii în vârful tulpinii
D. feriga comună are tulpini aeriene înalte.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (41-50) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

41. În relația: săruri minerale + a = b + c
1. a reprezintă oxigenul
2. b reprezintă substanțele organice
3. c reprezintă CO2
4. b+c reprezintă substanțe utilizate în respirație.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
42. Sunt plante ameliorante:
1. cele care au nodoziotăți
2. cele care trăiesc în simbioză cu ciuperci fixatoare de azot
3. leguminoasele
4. plantele care au fructul o silicvă.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
43. Realizează fotosinteza:
1. Cleiul-pământului
2. Bacteriile fixatoare de azot
3. Oscilatoria
4. Stafilococul.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
44. Excesul de apă:
1. împiedică înfloritul
2. favorizează aparița unor boli
3. împiedică respirația
4. mărește conținutul în apă al fructelor.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
45. Sunt asemănări între drojdia de bere și mucegaiul alb:
1. tipul de hrănire
2. talul cu filamente
3. absența clorofilei
4. prezența sporangilor.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
46. Alegeți ordinea corectă:
1. spor - sporogon - protonemă
2. protonemă - tulpinițe - organe sexuate
3. tulpinițe - protonemă - organe sexuate
4. celulă-ou - sporogon - spori
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
47. Imaginea alăturată prezintă:
1. dezvoltarea plantulei la monocotiledonate
2. cotiledoane care pot realiza hrănirea
3. evoluția unei plante perene
4. etape ale germinației la o plantă anuală.

A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
48. În imaginea alăturată se pot observa mișcări de orientare:
1. rădăcina se orientează în jos ca răspuns pozitiv față de lumină
2. tulpina se orientează în sus ca răspuns pozitiv la forța de gravitație
3. cotiledoanele se orientează în funcție de temperatură
4. frunzele se orientează spre lumină.

A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
49. Alegeți asocierile corecte:
1. tăciunele porumbului - conuri violacee pe știulete
2. cornul secarei - ciupercă saprofită în spicul de secară
3. mătreața bradului - parazitează pe brazi și molizi
4. rugina grâului - produce pete pe frunzele de grâu.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
50. Rădăcina:
1. respiră mai ales prin zona perișorilor
2. pierde apă prin transpirație
3. preia O2 din aerul din sol
4. nu are nevoie de O2.
A. dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. dacă 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte.

III. PROBLEME


51. Într-o rădăcină pivotantă sunt 7 fascicule lemnoase, fiecare cu câte 25 de vase lemnoase. Câte fascicule liberiene se vor găsi în rădăcină?
A. 7
B. 14
C. 25
D. 175
52. Stabiliți relațiile corecte privind influența factorilor externi asupra germinației:
Apa Temperatura Aerul
A.  Asigură îmbibarea semințelor și crăparea tegumentului Este sub 2 grade pentru varză Este nevoie de oxigen pentru utilizarea substanțelor de rezervă în timpul germinației
B.  Permite ieșirea tulpiniței Temperatura convenabilă pentru fasole este de aproximativ 2 grade Semințele respiră mai intens în perioada germinației
C.  Asigură dizolvarea substanțelor de rezervă din cotiledoane Variază între anumite limite pentru fiecare specie  Solul trebuie bine aerisit pentru o bună germinație 
D.  Lipsa apei reduce transportul substanțelor de rezervă Semințele de castraveți și pepeni au nevoie de temperaturi mai mici decât semințele de fasole.  Este nevoie de CO2 pentru mobilizarea substanțelor de rezervă.

 

A
B
C
D
53. În grădina mea au înflorit astăzi următoarele plante: 5 panseluţe,  8 zorele, 3 narcise şi  4 flori de regina-nopţii. Câte plante vor avea florile deschise mâine dimineaţă?
A. 20 plante
B. 16 plante
C. 13 plante
D. 7 plante
54. Mihai observă la microscop 10 preparate obţinute din rizoizi de muşchi și rădăcini de ferigi. El numără în toate preparatele examinate un total de 48 vase lemnoase și 40 vase liberiene. Ştiind că un fascicul lemnos are 6 vase iar un fascicul liberian are 5 vase, aflaţi câte ferigi şi câţi mușchi a analizat Mihai?
A. 4 ferigi şi 6 muşchi
B. 8 muşchi şi 2 ferigi
C. 6 ferigi şi 4 muşchi
D. 8 ferigi şi 2 muşchi.
55. Alegeți asocierea corectă între plantă, tipul de frunze, tipul de flori și tipul de fructe:
Planta Tipul de frunze Tipul de flori Tipul de fructe
A. măceș palmat compuse 5 sepale, 5 petale, numeroase stamine și numeroase pistile cărnos, cu multe semințe în interior
B. cartof adânc divizate 5 sepale unite, 5 petale unite, 5 stamine și un pistil cărnos, de tip bacă
C. salcâm imparipenat compuse 5 sepale, 5 petale identice, 10 stamine unite și un pistil uscat, care se deschide la maturitate
D. lalea alungite, cu nervuri paralele 3 sepale, 3 petale, 6 stamine și 3 pistile uscat, care nu se deschide.
A
B
C
D
56. Alegeți răspunsul corect referitor la gimnospermele reprezentate în figurile de mai sus și la caracterele observabile care au stat la baza identificării lor:
A. fig. nr. 1 – brad, deoarece are frunze aciculare dispuse de jur împrejurul ramurilor
B. fig. nr. 2 – molid, deoarece are conurile femeiești orientate cu vârful în sus
C. fig. nr. 4 – tuia, deoarece are frunze în formă de solzi și conuri mici
D. fig. nr. 5 – ienupăr, deoarece după fecundație se formează fructe de culoare albastră.
57. Două dintre figurile de mai sus, reprezintă același gimnosperm. Alegeți răspunsul corect referitor la figurile respective, precum și la gimnospermul reprezentat de două ori:
A. fig. nr. 1 și fig. nr.2; bradul
B. fig. nr. 3 și fig. nr.5; zada
C. fig. nr. 4 și fig. nr.5; tuia

D. fig. nr. 6 și fig. nr.1; molidul.
58. Alina a recoltat un organism verzui de pe suprafața unei lămâi păstrate în mediu umed și l-a așezat într-o picătură de apă pentru a-l observa la microscop. A desenat imaginea alăturată și a formulat următoarele 5 enunțuri. Dna profesoară va puncta fiecare enunț corect cu 3 puncte iar pentru cele formulate greşit va pierde câte 1 punct din ceea ce a primit anterior.
a) Organismul observat este pluricelular deoarece se pot observa șiruri de celule.
b) Organismul are hrănire autotrofă deoarece are culoare verzuie ca și plantele.
c) Corpul este un tal deoarece nu se pot observa organe cu mai multe tipuri de țesuturi.
d) Înmulțirea se face asexuat prin spori care se formează în capătul șirurilor de celule care alcătuiesc corpul.
e) Organismul recoltat face parte din grupul algelor verzi cu tal pluricelular ramificat în formă de filament.

Câte puncte va primi Alina?


A. 15 puncte
B. 11 puncte
C. 7 puncte
D. 3 puncte
59. Se așază 5 plante tinere în eprubete umplute cu apă și ulei (1- zona cu apă, 2 – zona cu ulei). După un interval de timp plantele arată ca în imaginea de mai jos. Găsește afirmația corectă:
A. planta din eprubeta ”c” a murit deoarece zona netedă se află în apă;
B. planta din eprubeta ”b” este vie deoarece perii absorbanți pot absorbi apă aflându-se în zona 1;
C. planta din eprubeta ”e” moare deoarece are prea multa apă;
D. planta din eprubeta ”d”  va muri în curând deoarece cantitatea de apă, respectiv ulei, din eprubeta ei este identică cu cea din eprubeta ”e” unde planta a murit.
60. În imaginea alăturată sunt prezentate două alge albastre. Alegeți varianta corectă referitoare la următoarele caracteristici ale acestor alge:
a) denumirea algei;
b) tipul de celulă;
c) alcătuirea algei;
d) tipul de pigmenți conținuți.
a) b) c) d)
A. A= Oscilatoria procariotă pluricelulară pigment albastru
B. B= cleiul pământului eucariotă unicelulară pigment verde şi albastru
C. A= cleiul pământului procariotă unicelulară pigment verde şi albastru
D. B= Oscilatoria eucariotă pluricelulară pigment albastru

A
B
C
D