Concursul Școlar Național ”George Emil Palade”.

Ediția a VI-a - mai-iunie 2022

Ediția 2019 - Clasa 8 (Etapa Nationala)

I. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Cancerul este cauzat de:
întreruperea circulaţiei sângelui;
multiplicarea necontrolată a unor celule;
inflamarea unor nervi;
lezarea unor ţesuturi.
2. Sursă de poluare naturală poate fi:
smogul;
erupția vulcanică;
radiația de la centrala nucleară;
ploaia acidă.
3. Metastaza constă în:
apariţia unei celule anormale într-un ţesut;
multiplicarea celulelor canceroase în ţesutul în care s-au format;
migrarea celulelor canceroase în alte organe;
stagnarea celulelor canceroase în ganglionii limfatici.
4. Ar putea fi benefică, în anumite situații, mutația genei care determină:
culoarea părului;
forma hematiilor;
numărul degetelor la mâini și/sau picioare;
nu există astfel de mutaţii la om.
5. Avantajul folosirii produselor tehnologiei în domeniul sănătăţii este reprezentat de:
distrugerea bacteriilor simbionte în tubul digestiv uman;
eradicarea unor boli;
selectarea microorganismelor rezistente la antibiotice;
automedicaţia.
6. Conform teoriei evoluţioniste:
organismele rămân neschimbate, așa cum s-au format;
factorii favorizanţi evoluției sunt ereditatea și subpopulaţia;
suprapopulaţia favorizează lupta pentru existenţă;
selecţia naturală se referă, în special, la supravieţuirea indivizilor.
7. Adaptări structurale transmise ereditar sunt:
rezistenţa la antibiotice;
forma ciocului;
capacitatea de diviziune;
buruieni rezistente la pesticide.
8. Despre organele rudimentare este adevărat că:
sunt moștenite, fiind perfect funcţionale;
la amfibieni este plica semilunară a ochiului;
la om există cecumul dezvoltat;
și-au pierdut în timp funcţionalitatea.
9. Procentul copiilor cu albinism, rezultaţi din mamă albinotică și tată sănătos, poate fi de:
25%
50%
75%
12,5%.
10. Spermatozoidul, spre deosebire de ovul:
conţine 23 de cromozomi;
este o celulă haploidă;
conţine 46 de cromozomi;
poate fi de două tipuri.
11. Referitor la cromozomii din imagine:
cromozomul 2 este rezultatul unei mutații;
cromozomul 1 este alcătuit din ARN;
cromozomul 2 se găsește în timpul diviziunii celulare;
cromozomul 1 și 2 sunt cromozomi omologi;
12. Cariotipul din imaginea alăturată:
este un cariotip normal;
determină o trisomie autozomală;
este al unui bărbat care suferă de sindromul Turner;
are același număr de cromozomi ca și în cazul sindromului Down.
13. Acidul dezoxiribonucleic se găsește în:
cloroplaste și vacuole;
mitocondrii și lizozomi;
nucleu, mitocondrii și cloroplaste;
doar în nucleu.
14. Cromozomii sunt:
transportori ai informaţiei genetice;
prezenţi, de regulă, în citoplasmă;
identici la toate speciile;
permanent dispuși sub formă de perechi.
15. Alege ordinea evolutivă a strămoșilor hominizi ai omului:
Australopitecus – Homo habilis – Homo sapiens – Homo erectus; Homo neanderthalensis;
Homo habilis - Australopitecus – Homo sapiens – Homo erectus; Homo neanderthalensis;
Homo sapiens - Australopitecus – Homo habilis –– Homo erectus; Homo neanderthalensis;
Australopitecus – Homo habilis –– Homo erectus - Homo neanderthalensis – Homo sapiens.
16. Ereditatea, ca și variabilitatea:
presupune caracteristici transmise de la descendenţi la ascendenţi;
este influenţată de mediul în care trăiește organismul;
depinde numai de materialul genetic din nucleul celulei;
este observabilă numai la animale doar la prima generație.
17. Imaginea alăturată ilustrează:
formarea gameților bărbătești și femeiești;
trei celule haploide;
celule umane, fiecare cu câte 46 cromozomi;
un proces complementar meiozei.
18. În imaginea alăturată se observă:
procesul de unire al macromoleculelor de ADN;
separarea ADN în celulele-fiice;
procesul de replicare al ADN;
proces desfășurat după diviziunea celulară.
19. Alergiile sunt reacţii ale sistemului imunitar:
la nectarul din stamine;
caracterizate prin eliberare de hormoni;
la anumiţi poluanţi din mediu;
care se manifestă identic la toate persoanele.
20. Reprezintă factori de risc pentru cancerul pulmonar:
tumorile benigne;
metastazarea;
variabilitatea;
fumatul.
21. Penicilina a fost extrasă dintr-un organism, care este:
o bacterie;
o drojdie;
un mucegai;
un protist.
22. Radiaţiile ultraviolete intră în categoria factorilor mutageni:
chimici;
biologici;
fizici;
fără efecte.
23. Astmul este o afecţiune a:
sistemului circulator;
căilor respiratorii;
tuturor sistemelor de organe;
niciun răspuns corect.
24. Arborii filogenetici sunt realizaţi de:
sistematica vegetală și animală;
citologie;
paleontologie;
anatomia comparată.
25. Imaginea alăturată ilustrează:
teoria lui Darwin despre evoluția speciilor;
teoria lui Mendel privind evoluția speciilor;
alungirea trunchiului girafelor pentru a ajunge la hrană;
faptul că speciile au moștenit caractere necesare adaptării la mediu.
26. Fenotipul reprezintă:
toate genele unui individ;
totalitatea însușirilor anatomice ale unui individ;
fondul de gene al unei populaţii;
rezultatul interacţiunii genelor cu mediul.
27. Omul are în comun cu maimuțele antropoide:
mersul biped;
encefalul foarte dezvoltat;
degetul mare opozabil, la membrele inferioare;
degetul mare opozabil, la membrele superioare.
28. Imaginea alăturată ilustrează:
procesul de diviziune celulară;
interrelația ARN – cromozom – nucleu;
condensarea filamentului format din ADN și proteine;
repartizarea cromozomilor în celulele-fiice.
29. Este adevărat despre structura numerotată cu 1:
intră în alcătuirea tuturor organismelor vii;
totdeauna conține un nucleu;
întotdeauna este macroscopică;
are structură identică la bacterie, plantă sau animal.
30. Este adevărat despre structura indicată prin cifra 4:
are structură bicatenară și conține uracil;
conține adenină care se leagă de citozină;
este primul acid nucleic care a apărut în evoluția vieții;
când se asociază cu proteine, formează structura 3.

II. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos (31-45) răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte.

31. Organele omoloage au următoarele caracteristici:
1. demonstrează o evoluţie convergentă;
2. au origine comună;
3. au plan de organizare diferit;
4. apar ca rezultat al adaptării la mediu.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
32. Grupa de sânge AB poate fi:
1. un genotip;
2. rezultatul codominanţei;
3. rezultatul semidominanţei;
4. un fenotip.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
33. Alege răspunsurile corecte despre cazul unui unui cuplu sănătos care are un copil cu hemofilie:
1. gena răspunzătoare se găsește pe un heterozom;
2. copilul moștenește gena de la tată;
3. copilul bolnav este de sex masculin;
4. gena care determină hemofilia este dominantă.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
34. Alege răspunsurile corecte referitoare la transmiterea polidactiliei, în cazul unor părinți heterozigoți:
1. părinții pot avea formula genetică – Aa;
2. 25% dintre copii au un număr normal de degete;
3. 75 % dintre copii au un număr mai mare de degete;
4. copiii pot avea un număr mai mic de degete.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
35. Alege asociațiile corecte despre formula genetică și boala / caracterul ereditar:
1. XhXh - femeie cu hemofilie;
2. XhY - bărbat sănătos;
3. XhX - femeie sănătoasă purtătoare
4. XY - bărbat hemofilic.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
36. Structura ADN:
1. prezintă două lanţuri de nucleotide;
2. poate fi comparată cu o scară spiralată;
3. prezintă baze azotate care se asociază;
4. are bazele azotate dispuse la exteriorul macromoleculei.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
37. Cariotipul unei femei este format din:
1. 22 perechi de autozomi;
2. 23 de cromozomi omologi;
3. o pereche de heterozomi: XX;
4. o pereche de heterozomi: XY.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
38. Omul este rezultatul acţiunii:
1. factorilor de mediu;
2. unor elemente de natură exogenă;
3. selecţiei naturale;
4. mutaţiilor artificiale.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
39. Sunt variaţii apărute ca răspuns la acţiunea factorilor de mediu:
1. pinul pitic care crește la altitudini ridicate;
2. caii pitici de pe insule;
3. culoarea albă a ursului polar;
4. pinul care crește în zone cu climă temperată.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
40. Ovulul uman, spre deosebire de spermatozoid:
1. conţine 23 de cromozomi;
2. este o celulă haploidă;
3. conţine 46 de cromozomi;
4. conţine totdeauna un cromozom X.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
41. Lupta pentru existenţă se caracterizează prin lupta:
1. între indivizii aceleiași specii – interspecifică;
2. cu factorii de mediu (îngheţ, inundaţii, secetă etc.);
3. între indivizii din specii diferite - intraspecifică;
4. pentru supravieţuire, mai ales prin urmași.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
42. Fluturele Biston betularia:
1. trăiește pe scoarţa mestecenilor;
2. exemplarele negre au devenit albe în urma creșterii poluării;
3. poluarea a determinat camuflarea exemplarelor negre;
4. suprapopulaţia a favorizat exemplarele albe.
A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
43. Cariotipul din imagine:
1. ilustrează o boală heterozomală;
2. este cariotipul unui bărbat sănătos;
3. femeia va manifesta întârziere mintală;
4. determină un sindrom letal pentru că lipsește un cromozom X.

A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
44. Este adevărat despre cariotipul din imagine:
1. determină un sindrom de tip monosomie;
2. determină sindromul Klinefelter;
3. este al unei femei cu malformații somatice;
4. este al unei femei normale.

A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte
45. Caracterizează cariotipul din imagine:
1. determină o maladie heterozomală;
2. determină o maladie autozomală;
3. este datorat non-disjuncției heterozomilor mamei;
4. este datorat unei mutații de tip deleție.

A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C - dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte

III. PROBLEME


46. La un test, elevii clasei a VIII-a au avut de alcătuit cinci enunțuri afirmative despre imaginea alăturată. Punctajul s-a stabilit astfel: pentru fiecare enunț corect, se acordă câte 3 puncte, iar pentru fiecare enunț greșit, se scade câte un punct. Câte puncte a obținut Ana dacă enunțurile formulate au fost următoarele:
1. În imagine sunt vizibili doi cromozomi omologi.
2. Genele identificate prin cifra 1 sunt gene identice, situate în loci omologi.
3. Genele notate cu 2 sunt gene alele care determină manifestarea identică a aceluiași caracter.
4. Gena care determină culoarea albastră a ochilor, respectiv culoarea brună ar putea să exemplifice genele notate cu 1.
5. Cei doi cromozomi sunt cei doi heterozomi ai sexului masculin.

A. 15 puncte
B. 7 puncte
C. 3 puncte
D. 11 puncte
47. Pielea este stratul protector de la suprafața corpului, ale cărei funcții pot fi afectate atât prin lipsa unei pigment care protejează de radiațiile UV, dar și prin dezvoltarea unor tipuri de cancer. Cu ajutorul imaginii alăturate alege varianta corectă despre:
a. tipurile de cancer identificate în imagine;
b. o caracteristică a tipului de cancer indicat de cifre;
c. o manifestare a bolii genetice prezentată în enunțul problemei.
a b c
A 1 - carcinom afectează celulele cu melanină din epiderm lipsa pigmentului din ochi
B 2 - melanom afectează un țesut epitelial (de obicei de acoperire) pigmentarea intensă a pielii
C 2 - sarcom afectează țesutul conjunctiv înroșire și prurit la nivelul pielii
D 2 - melanom afectează celulele cu melanină din derm lipsa pigmentului din piele, păr

A
B
C
D
48. Observă imaginea de mai jos și alege varianta corectă despre:
a. tipul de boală din figurile 1, 2 și 3;
b. cauza producerii bolii;
c. în care dintre cazuri este necesară introducerea insulinei în organism.
a b c
A Fig. 1 - organism sănătos glicemia este scăzută în cazurile din fig. 2 și 3
B Fig. 2 - diabet zaharat tip I pancreasul nu secretă suficientă insulină bolnavilor cu diabet zaharat tip I
C Fig. 3 - diabet zaharat tip II membrana celulară prezintă rezistență la insulină în cazurile de diabet din fig. 2 și 3
D Fig. 2 - diabet zaharat tip II pancreasul este bolnav bolnavilor cu diabet zaharat tip I

A
B
C
D
49. Un cuplu hotărăște să meargă la un genetician, deși sunt sănătoși. Ei se tem că pot avea copii cu daltonism, deoarece fratele mamei era daltonist. Rezolvă cerințele de mai jos și alege varianta corectă:
a. scrie formulele genetice ale părinților;
b. care este probabilitatea ca acest cuplu să aibă copii cu daltonism?
c. cum se manifestă daltonismul?
a b c
A. XY și XX 0% Imposibilitatea de coagulare a sângelui
B XY și XdX 25% Nu pot distinge culorile complementare (roșu de verde)
C. XdY și XX 50% Lipsește pigmentul melanic din piele, ochi, păr
D. XdY și XdX 100% Hematii în formă de seceră
A
B
C
D
50. În urma unui accident, Ionel are nevoie de 800 ml de sânge. Familia se prezintă pentru a dona sânge. Grupele sanguine ale membrilor familiei sunt: mama – grupa sanguină A, Rh+, tatăl – grupa sanguină B, Rh+, sora băiatului - grupa AB, iar băiatul accidentat grupa sanguină O, Rh-. Alege varianta corectă privind:
a. genotipul părinților;
b. genotipul băiatului;
c. de la cine primește sânge băiatul;
a b c
A. Mama LALA, Dd tatăl LBLB, Dd Ll, dd De la oricare membru al familiei, grupa 0 este acceptor univeral
B Mama LALA, Dd - tatăl LBl, Dd L0L0, dd De la mamă
C. Mama LAl- tatăl LBLB L0l, dd De la tată
D. Mama LAl, Dd - tatăl LBl, dd ll, dd Nu poate primi sânge de la niciun membru al familiei, numai de la un donator cu grupa O, Rh-
A
B
C
D
51. Pentru ora de biologie au fost pregătite mai multe cartonașe, pe care sunt notate simbolurile genelor care determină grupele de sânge la om, LA, LB și, respectiv, l. Cartonașele vor fi așezate cu faţa în jos pe fiecare bancă. Ioana primește cartonașele care indică genele LA și LB și trebuie să ofere explicații colegului de bancă despre:
a. grupa de sânge care va fi formată de cele două gene;
b. antigenul și anticorpul caracteristici grupei;
c. tipul de interacțiune genică.
a b c
A. Grupa A, deoarece gena LA este dominantă antigenul A și anticorpul beta semidominanță
B. Grupa B, deoarece gena LB este dominantă antigenul B și anticorpul alfa polialelie
C. Grupa O, deoarece genele dominante nu pot să se suprime una pe cealaltă doar antigenii A și B poligenie
D. Grupa AB, deoarece cele două gene dominante reușesc să se exprime împreună doar anticorpii alfa și beta codominanță
A
B
C
D
52. Alege varianta corectă despre:
a. structurile din imaginile 1 și 2;
b. o boală determinată de o caracteristică a acestora;
c. formula genetică atunci când există structurile 2 și manifestarea fenotipică.
a b c
A. 1 și 2 - hematii normale anemii - număr scăzut al formei 1 aa - fenotip letal
B. 1 - hematii normale anemie falciformă - structura 2 Aa - determină maladie ereditară
C. 2 - hematii modificate letale - există numai structuri 2 AA - nu există modificări fiziologice
D. 2 - hematii normale leucemie - număr mare al structurilor 1 aa - determină moartea individului

A
B
C
D
53. Imaginea alăturată prezintă un model de evoluție a unei specii de fluturi. Alege varianta corectă, răspunzând la următoarele cerințe:
a. explicația procesului evolutiv;
b. criteriul care favorizează evoluția;
c. un alt exemplu similar.
a b c
A. păsările insectivore distingeau mai ușor fluturii de culoare verde selecția naturală Culoarea roșcată a vulpilor din pădurea de foioase
B. număr mic de fluturi maronii - mai multă hrană suprapopulația Culoarea verde a brotăcelului
C. scăderea numărului păsărilor insectivore competiția Culoarea albă a blănii ursului polar
D. culoarea asemănătoare cu a mediului lupta pentru existență Alungirea gâtului girafelor în savană

A
B
C
D
54. La ora de biologie, în cadrul unei dezbateri, cei doi concurenți au trebuit să formuleze câte 3 enunțuri în legătură cu tema abordată: Apariția și evoluția vieții pe Pământ. Unul dintre enunțuri trebuia să facă referire la imaginea alăturată:
Ionel:
1. Muștele din borcanul neacoperit ilustrează ipoteza generației spontane.
2. Teoria lui Darwin despre evoluția organismelor este întărită prin descoperirile genetice.
3. Supraviețuirea individuală este un factor important al evoluției, manifestat în cazul suprapopulației, prin lupta pentru existență.
Maria:
1. Muștele care nu resușesc să depună ouă pe carne nu se vor înmulți.
2. Conform teoriei elaborată de Lamarck, speciile au evoluat prin transmiterea și moștenirea unor caractere care reprezentau adaptări la mediu.
3. Anatomia comparată arată că embrionii diferitelor specii de vertebrate se aseamănă în diferite etape, demonstând procesul evolutiv.
Alege răspunsul corect, știind că pentru fiecare răspuns corect se adaugă 3 puncte, iar pentru fiecare răspuns greșit se scade un punct:

A. Ionel – 1 punct; Maria – 1 punct;
B. Ionel – 5 puncte; Maria – 5 puncte;
C. Ionel – 1 punct; Maria – 5 puncte;
D. Ionel – 5 puncte; Maria 9 puncte.
55. Într-o familie cu toți membrii sănătoși, alcătuită din doi părinți și un băiețel, se naște o fetiță care, în timp, dezvoltă un fenotip aparte, comparativ cu ceilalți membri ai familiei: are talie redusă, întârziere mintală, iar medicul le spune că are sindromul Turner. Alege varianta corectă pentru următoarele cerințe:
a. cariotipul fetiței cu sindrom Turner;
b. o posibilă cauză a apariției sindromului;
c. tipul de maladie.
a) b) c)
A 44 autozomi + XXY Nu este copilul natural al cuplului trisomie autozomală
B 44 autozomi + XX Combinația genetică a apărut odată cu formarea zigotului maladie heterozomală
C 44 autozomi + X0 Non-disjuncția (nesepararea) heterozomilor în meioză monosomie heterozomală
D 45 autozomi + XY Unul dintre gameții părinților a avut 24 de cromozomi trisomie 21
A
B
C
D